👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Klockan

Skapad 2017-01-18 14:54 i Racklöfska skolan Åre
Klockan, uppskatta, jämföra och mäta tid, läsa av en klocka, hel, halv och kvart i, kvart över, tio över, tjugo över, tjugo i och tio i. Dygn, veckodagar, månader, årstider, antal dagar/år.
Grundskola 1 – 3 Svenska som andraspråk Matematik
Du kommer att arbeta med klockan, lära dig främst den analoga klockan, men också den digitala. Vi ska lära oss de olika visarnas namn och hur man läser av hel - och halvtimmar, men även kvartar. Du kommer att arbeta både med material jag valt ut men även med kroppen i rörelse.

Innehåll

Mål för elev

Du ska visa att du kan:

- mäta tid, läsa av hel, halv och kvart i, kvart över på en analog och digital klocka.

- uppskatta tid t.ex. ungefär hur länge är en minut?

- jämföra tid t.ex. hur lång tid är det mellan kl.7 och kl.10.

- veta vad klockans visare kallas.

Innehåll

- klockan (analog och digital tidsangivelse).

- mäta, uppskatta och jämföra tid. 

Genomförande

Du får vara med på genomgångar. Du kommer att få arbeta enskilt och i par/mindre grupp.

Du kommer att få spela spel och lösa uppgifter som handlar om klockan och tid.

Redovisning

Du kommer att få visa muntligt, med rörelse och skriftligt vad du lärt dig.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  SvA
 • välja och använda språkliga strategier,
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  SvA  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken, ords böjningsformer och meningsbyggnad samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  SvA  1-3
 • Vardagliga ords betydelseomfång och kategorisering i jämförelse med elevens modersmål, till exempel att flera ord på ett språk motsvaras av ett ord på ett annat språk.
  SvA  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
  Ma   3

Matriser

Ma SvA
Bedömningen gäller klockan och tidsuppfattning

Hållplats 1
Hållplats 2
Hållplats 3
Tid:
Förmågan att mäta tid
Du kan med hjälp läsa av hel och halv timme, samt kvart i och kvart över på en analog klocka.
Du kan på egen hand läsa av hel och halv timme, samt kvart i och kvart över på en analog klocka.
Du kan på egen hand läsa av hel, halv och kvart i, kvart över, tio över, tjugo över, tjugo i och tio i på en analog klocka.
Tid:
Förmågan att uppskatta tid
Du kan med lite hjälp uppskatta hur lång tid en aktivitet varar.
Du kan uppskatta hur lång tid en aktivitet varar. Du vet att en minut är 60 sekunder.
Du kan uppskatta hur lång tid en aktivitet varar. Du vet att en minut är 60 sekunder och att en timme är 60 minuter. Du vet att det går 24 timmar på ett dygn.
Tid:
Förmågan att jämföra tid
Du kan med hjälp jämföra hur lång tid det är mellan två händelser. T.ex. hur lång tid det är mellan kl. 7 och kl.10. Du förstår att det handlar om timmar.
Du kan på egen hand jämföra hur lång tid det är mellan två händelser. T.ex. hur lång tid det är mellan kl. 7 och kl.10. Du vet att det är 3 timmar.
Du kan på egen hand jämföra hur lång tid det är mellan två händelser. T.ex. hur lång tid det är mellan kl.7 och kl.halv 11. Du vet att det är 3 och en halv timme.
Tid:
Förmågan att uppfatta längre tidsintervaller.
Du kan prata om hur långt ett dygn är, hur många dagar det är på en månad med mera med stöd.
Du kan prata om hur långt ett dygn är, hur många dagar det är på en månad med mera med lite stöd.
Du kan prata om hur långt ett dygn är, hur många dagar det är på en månad med mera självständigt.