Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och Hälsa åk 4 VT 17

Skapad 2017-01-18 14:57 i Snöstorpsskolan Halmstad
I titelrutan ovanför skriver du arbetsområdets titel. I denna "beskrivningsrutan" kan du skriva en kort beskrivning av planeringen som bara vi pedagoger kan se. I rutorna till höger fyller du i skolform, årskurs och ämne. Klicka på spara när du gjort dina val.
Grundskola 4 Idrott och hälsa
Idrott och hälsa bygger oss för resten av livet. Här kommer vi att utveckla de flesta av våra förmågor och röra oss allsidigt i olika sammanhang.

Innehåll

Våra mål

Du ska:

- kunna delta i olika aktiviteter ute och inne.
- kunna förhålla dig till och följa regler samt visa hänsyn till andra.
- kunna veta hur man förebygger skador genom tex. uppvärmning.
- kunna förstå vikten av kost och motion.
- kunna samarbeta med andra elever.
- kunna simma kortare sträckor i både rygg- och magläge.
- kunna orientera sig i närmiljö med viss säkerhet.
- kunna visa prov på allsidig rörelse, bl.a. genom löpning, dans och lekar.

 

Så här arbetar vi

Vi kommer göra olika fysiska aktiviteter i skiftande miljöer som ger eleverna möjlighet att visa sina förmågor inom de olika områdena. De kommer även få planera och genomföra en egen lektion.

Bedömning

Du visar att du når målen genom att:

Godtagbara kunskaper

- Du deltar i olika aktiviteter ute och inne.
- Du kan till en viss del följa instruktioner och regler
- Du visar att du förstår hur man förebygger skador genom tex. uppvärmning.
- Du förstår vikten av kost och motion
- Du kan simma kortare sträckor i både rygg- och magläge
- Du kan med stöd orientera dig i närmiljö med viss säkerhet och läsa en enkel karta.
- Du kan genomföra/följa med i enkla danser eller rörelser till musik

 

Mer än godtagbara kunskaper

- Du deltar aktivt i olika aktiviteter ute och inne.
- Du kan till stor del följa instruktioner och regler.
- Du kan simma längre sträckor med säkerhet i ben- och armtag i både rygg- och magläge.
- Du kan orientera dig i närmiljö med viss säkerhet och visar att du kan avläsa en kartas symboler.
- Du kan genomföra rörelser/dansa i takt till musiken.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Simning i mag- och ryggläge.
  Idh  4-6
 • Kroppsliga och mentala effekter av några olika träningsformer.
  Idh  4-6
 • Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.
  Idh  4-6
 • Lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider.
  Idh  4-6
 • Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur- och utevistelser.
  Idh  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: