Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi åk 3

Skapad 2017-01-18 15:02 i Östervåla skola F-6 Heby
Grundskola 3 SO (år 1-3)
Du kommer lära dig mer om hur kartboken är uppbyggd och hur man hittar i den, kartans färger och symboler, namngeografi och väderstrecken.

Innehåll

1. Övergripande mål

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga.

2. Kursplanemål

 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen, 
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.

3. Konkretiserade mål

Du kommer att utveckla din förmåga att:

 • använda kartboken - hitta platser genom att använda namnregistret och kartbokens rutnät(gradnät).
 • tolka kartans färger och symboler.
 • förstå hur en karta görs och kunna förklara fördelar och nackdelar med olika kartor, t ex varför en jordglob ger en bättre bild av jorden än en platt karta.
 • kunna namngeografi, först världsdelarna och världshaven, sedan arbetar du i din egen takt på Seterra efter en arbetsgång där det viktigaste kommer först.
 • använda väderstrecken.
 • förklara hur naturen och miljön påverkar var vi bor och arbetar.

 4. Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • hitta platser i kartboken.
 • kunna de viktigaste kartfärgerna och symbolerna.
 • förklara fördelar och nackdelar med olika kartor.
 • kunna världsdelarna och världshaven.
 • kunna väderstrecken(norr, söder, väster och öster) och använda dem för att beskriva lägen på kartan.
 • kunna förklara hur naturen och miljön påverkar var vi bor och arbetar.

 

5. Undervisning

Vi kommer att diskutera i små grupper och i helklass, se på filmer, läsa i läroboken SO-boken, gå igenom hur en kartbok är uppbyggd, hur man hittar och slår upp i den, göra arbetsblad och göra namngeografiövningar på Seterra. 

Kopplingar till läroplanen

 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  SO
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  SO
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  SO
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.
  SO  1-3
 • Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.
  SO  1-3
 • Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.
  SO  1-3
 • Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan utifrån närområdet beskriva hur naturen och miljön kan påverka var människor bor och arbetar.
  SO   3
 • Eleven gör enkla undersökningar av omvärlden, och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelsefulla platser och länder.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: