Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tärnan och havet

Skapad 2017-01-18 15:37 i Förskolan Lägerhöjden Vaxholm Stad
Planering för vår avdelning, när vi startar upp arbetet efter sommarlovet, kring Djur i Sverige.
Förskola
Vi på avdelningen ska jobbar med havet och de djur som finns däri.

Innehåll

 

Vad vill vi erbjuda/utmana barnen kring = lärobjekt

Lära sig mer om/forska om olika djur i havet. Vi börjar med hajen och ser var vi hamnar och hur länge vi håller på med ett djur.

Skapa i olika material och med olika tekniker

Lära oss sånger om olika havsdjur

Barnen på avdelningen är intresserade av Babblarna och vi tänker oss att Doddo kan komma in i projektet om havet och då utgå från hens färg.

Få in storlek och vikt på de olika djuren på ett sätt så barnen förstår t ex med snören för att visa på längden och i relation till föremål t ex bilar för att illusterar vikt.

Med hjälp av projektorn vill vi skapa en fantasivärld för barnen där de kan hamna "mitt i" havet eller simma bland hajarna

Hur dokumenterar vi?

Vi dokumenterar med lärplattan, både filmer och fotografier, publicerar på UNIKUM och sätter upp bilder och alster

 

Utvärdering och Utveckling

Vi utvärderar med barnen kring projektet för att föra det framåt. Vad tycker ni? Vad vill ni göra nu? Vad tycker ni är roligt, svårt?

Vi pedagoger sätter oss på vår PUT (pedagogisk utvecklings tid) och utvärderar och funderar hur vi ska fortsätta, med utgångspunkt från barnen och vad de säger och gör.

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ta vara på barns vetgirighet, vilja och lust att lära samt stärka barns tillit till den egna förmågan,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utmana barns nyfikenhet och begynnande förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • kontinuerligt och systematiskt dokumentera, följa upp och analysera varje barns utveckling och lärande samt utvärdera hur förskolan tillgodoser barnens möjligheter att utvecklas och lära i enlighet med läroplanens mål och intentioner,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • använda olika former av dokumentation och utvärdering som ger kunskaper om förutsättningarna för barns utveckling och lärande i verksamheten samt gör det möjligt att följa barns förändrade kunnande inom olika målområden,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • dokumentera, följa upp, utvärdera och utveckla
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: