👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Krafter och rörelse åk 6 vt18

Skapad 2017-01-18 19:18 i Torpskolan Lerum
Vad är det som gör att något rör på sig? Hur gör man för att röra sig snabbare eller långsammare? Varför kan man hoppa fram på månen? Detta och mer ska vi fundera över och lära oss mer om under de närmsta veckorna.
Grundskola 6 Fysik
Vad är det som gör att något rör på sig? Hur gör man för att röra sig snabbare eller långsammare? Varför kan man hoppa högre på månen? Detta och mer ska vi fundera över och lära oss mer om under de närmsta veckorna.

Innehåll

 Vi ska lära oss mer om krafter och rörelser genom att: 

- Lyssna på genomgångar och göra övningsuppgifter

- Titta på filmer

- Diskutera hur krafter kan upplevas

- Göra enkla experiment

En översikt över det vi gör på lektionerna och vissa filmklipp och övningsuppgifter som hör till området hittar du i klassens blogg 

 

Vi kommer att arbeta med att utveckla er förmåga att:

- Göra undersökningar och experiment

- Använda och förstå begrepp 

 

 

 

Jag kommer att bedöma:

Din förmåga att förklara vardagshändelser som t ex varför det är trögt att dra en pulka på en sandad väg, eller varför man vallar skidor.

Din förmåga att använda fysikbegrepp (ord) när du förklarar och beskriver olika händelser där krafter påverkar oss eller olika föremål.

Din förmåga att genomföra experiment och dra enkla slutsatser.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Krafter och rörelser i vardagssituationer och hur de upplevs och kan beskrivas, till exempel vid cykling.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Mätningar och mätinstrument, till exempel klockor, måttband och vågar och hur de används i undersökningar.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Fy  4-6

Matriser

Fy
Fysik, kraft och rörelse åk 6

Fysik, kraft och rörelse

Godtagbara kunskaper
Delvis utvecklade kunskaper
Välutvecklade kunskaper
Fysikaliska fenomen & begrepp
Eleven har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp.
Eleven har goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp.
Eleven har mycket goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av fysikens begrepp.
Fysikaliska samband
I enkla och till viss del underbyggda resonemang om rörelser, kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
I utvecklade och underbyggda resonemang om rörelser kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
I välutvecklade och väl underbyggda resonemang om rörelser kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
Undersökningar, frågeställningar & planeringar
Arbete med laborationer
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Jämföra resultat & förbättra undersökningar
Arbete med laborationer
Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då utvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som efter någon bearbetning kan förbättra undersökningen.
Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då välutvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som kan förbättra undersökningen.