👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Entreprenörer påverkar samhället

Skapad 2017-01-19 07:33 i Kattegattgymnasiet Halmstad
Gymnasieskola Entreprenörskap
Vi har entreprenörer omkring oss överallt i samhället. Det är de som ser möjligheter, driver på för att genomföra sin idé, omger sig med personer som de nätverkar med och som får saker att hända. Entreprenör kommer från det franska ordet "entrepreneur" som betyder "att företa sig något". Men det är inte bara inom företagsvärlden som de finns att hitta. Även författare, musiker, konstnärer, politiker och organisationer kan vara starka entreprenörer. I det här momentet i kursen Entreprenörskap ska vi titta närmare på var sin entreprenör och se hur de påverkar sin omvärld och oss som individer.

Innehåll

I den här uppgiften ska du lära känna och bli expert på en valfri entreprenör eller företagare och skriva en text om den. Det kan vara vem som helst som du tycker har skapat något som idag har påverkat samhället, t.ex. ett företag, en författare eller en uppfinnare etc. Texten ska ta upp inte bara information om entreprenören och vad som är unikt/speciellt med det som hen gjort, utan också på vilket sätt som entreprenören påverkat samhället och sin omgivning. 

Instruktioner

 • Du arbetar enskilt eller tillsammans med en person.
 • Texten ska vara minst 2 sidor. 
 • Välj en svensk eller utländsk entreprenör. Det behöver inte vara en företagare utan kan vara en person som är nytänkande inom något annat område, t.ex. litteratur, musik eller politik.
 • Ta reda på så mycket som du kan om personens entreprenörskap, dvs vad personen gjort som gjort hen känd, på vilket sätt det som personen gjort är speciellt och annorlunda.
 • Fundera över och ta sedan reda på hur den personen har, med sitt entreprenörskap, påverkat:
  • Samhället i stort
  • Individer (dvs dig och mig)
  • Organisationer och andra företag

Arbetsmaterial:

Youtube-genomgång: https://youtu.be/fkan87ZUiVY

Häfte om entreprenörer: klicka här!

 

Uppgifter

 • Skrivuppgift om en entreprenör

Matriser

Ent
Entreprenörskap

Bedömningsmatris för muntlig redovisning - entreprenörers påverkan på samhället

Du redogör …. med hjälp av några exempel för vad entreprenörskapet innebär för individer, organisationer, företag och samhällen. Dessutom diskuterar du … sambandet mellan entreprenörskap och samhällsutveckling.
A-betyg
C-betyg
E-betyg
på ett utförligt och nyanserat sätt
på ett utförligt sätt
på ett översiktligt sätt