Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Parafras

Skapad 2017-01-19 09:04 i Gluntens montessoriskola Grundskolor
Grundskola 9 Bild
En parafras är en bild som efterliknar ett redan känt konstverk. Bilden till höger föreställer Mona Lisa, men det är inte den kända Mona Lisa av Leornado da Vinci du ser. Mona Lisa är ett av konsthistorien mest kända verk och även ett av världens mest parafraserade verk. Den här bilden är målad av den colombianske konstnären Fernando Botero. Som du kan se är bilden mycket lik originalet, men samtidigt finns där tydliga förändringar. Kanske vill Botero berätta något viktigt med förändringarna i den här parafrasen. Precis som Botero ska du måla en parafras av en känd tidigare målning. I dina ändringar i bilden ska du kommunicera ett budskap.

Innehåll

Beskrivning av arbetsområdet:

 I det här arbetet ska ni:

  • Ta del av konsthistoriska bilder och konsthistoriska riktningar. Exempelvis surrealism och politisk konst. 
  • Göra en provmålning på kartong.

Välja ett konstnärskap och utifrån det göra:

  • En kopia av en del av en målning
  • En parafras av en annan målning av konstnären.
  • Göra en bildanalys

Matriser

Bl
Översikt och bedömning

Syfte
Centralt innehåll
Förmåga
Nivå E
Nivå C
Nivå A
Undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder.
Återanvändning av bilder, material och föremål i eget bildskapande.
Utveckla idéer. Gör en Parafras av en målning.
Du kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Du kan i det bildskapande arbetet utveckla delvis egna idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Du kan i det bildskapande arbetet utveckla egna idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Skapa bilder med hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material.
Redskap för bildframställning:
Använda tekniker verktyg och materiel: Akrylmåleri
I arbetet kan du använda olika tekniker och verktyg på ett i huvudsak fungerande sätt och prövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
I arbetet kan du använda olika tekniker och verktyg på ett relativt väl fungerande och varierat sätt och prövar och omprövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
I arbetet kan du använda olika tekniker och verktyg på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt och prövar och omprövar då systematiskt hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
Skapa bilder med hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material.
Redskap för bildframställning.
Bildkomposition.
Dessutom kombinerar du former, färger och bildkompositioner på ett i huvudsak fungerande sätt.
Dessutom kombinerar du former, färger och bildkompositioner på ett relativt väl fungerande sätt.
Dessutom kombinerar du former, färger och bildkompositioner på ett väl fungerande sätt.
kommunicera med bilder för att uttrycka budskap
Redskap för bildframställning.
Kommunicera ett budskap i en parafras
Du kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Du kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett utvecklat bildspråk och relativt väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Du kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett välutvecklat bildspråk och väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Formulera & välja handlingsalternativ
Under arbetsprocessen bidrar du till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer du handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Bildanalys
Tolka budskapet i en målning.
Du kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden.
Du kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden.
Du kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden.
Bildanalys
Beskriv innehållet i en målning.
Du beskriver bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett enkelt sätt med viss användning av ämnesspecifika begrepp.
Du beskriver bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett utvecklat sätt med relativt god användning av ämnesspecifika begrepp.
Du beskriver bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett välutvecklat sätt med god användning av ämnesspecifika begrepp.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: