Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fritidsmöten "Klubben"

Skapad 2017-01-19 12:09 i Tallbackens Freinetskola Freinet
Grundskola 3 – 6 Svenska
Vi ska tillsammans på Klubben, både personal och elever, planera varje dag så att vi känner oss delaktiga och att vi kan påverka fritidstiden.

Innehåll

  Vi ska ha fritidsmöten (Klubben möte) en gång i veckan tillsammans med alla elever på fritids och all personal. Där ska vi gå igenom veckans aktiviteter och komma med förslag på vad vi ska göra under veckan och ev. under en längre period. Vi har också en punkt där vi pratar om funderingar och frågor som rör vår fritidsgrupp, hur vi mår och hur vi fungerar tillsammans (värdegrunden). Både personal och elever har en röst var om vi ska rösta om något, vi ska träna att argumentera  för våra förslag och förstå om det finns en möjlighet att genomföra förslaget.

Arbetssätt:

 Måndagar 14.30 "Klubbenmöte" Vi är i det gula rummet (plan 2), vi har en elev som ordförande och en som skriver.
Det finns en färdig mötesordning. Föregående mötesprotokoll läses upp.
Alla som är på fritids den dagen deltar på mötet.
Mötesprotokollet sitter sedan på "fritidstavlan".

Kopplingar till läroplanen

 • visa respekt för den enskilda individen och i det vardagliga arbetet utgå från ett demokratiskt förhållningssätt, och
  Gr lgr11
 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i skolan, och
  Gr lgr11
 • har kunskap om demokratins principer och utvecklar sin förmåga att arbeta i demokratiska former.
  Gr lgr11
 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Gr lgr11
 • kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: