👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bild är ett språk SO05 VT-2017

Skapad 2017-01-19 12:12 i Söderskolan Falkenberg
Uppgiften är att använda sin fantasi och kreativitet genom att fundera ut vilket djur de vill vara och varför. Vi ska använda collagetekniken, blyerts och akvarell för att skapa en hel bild. Vi samtalar om symboler och olika teckens betydelser.
Grundskola 5 Bild
Hur vi läser och tolkar bilder-mönster,tecken och symboler

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska lära dig vad det finns för olika typer av bilder och vilket syfte de har.

Människan har sedan forntiden  kommunicerat med bilder och i dagens flöde av bilder behöver vi lära oss att förstå budskap och vi behöver lära oss att kritiskt granska reklambilder,nyhetsbilder,bilder från sociala medier m m

Syftet med denna undervisning är att du ska få en förståelse för hur bilder påverkar oss och hur vi kan kommunicera med bilder på olika sätt.

Du kommer att utveckla din förmåga att:

-analysera och tolka olika typer av bilder.

- använda olika tekniker, material och verktyg.
- rita/måla bilder där budskapet är tydligt.
- titta på dina egna och andras bilder och diskutera vad bilderna föreställer och vilket budskap/meddelande de sänder.
- använda ord och begrepp i samtal om bilder och skapande.

Bilduppgift 1:Zentangle

Du ska rita och måla 2017 med dubbla siffror som du sedan fyller med olika mönster och symboler.

Du ska med ditt val av mönster,symboler och färger visa vad du tycker om och vad du har för förväntningar på året 2017.

Bilden ska belysa din personlighet,du ska uttrycka med bilder vem du är.

Bedömning-vad hur?

Jag bedömer hur du arbetar på lektionerna,hur du använder din fantasi och hur väl du kan motivera ditt val

av mönster,symboler och färger.

Du ska presentera dig själv och din bild för andra klasskamrater.

Bilduppgift 2:Djurbilden

Uppgiften är att använda din fantasi och kreativitet genom att fundera ut vilket djur du vill vara och varför.
Vi ska använda collagetekniken, blyerts och akvarell för att skapa en hel bild.
Vi samtalar om symboler och olika teckens betydelser.

Nyckelord: Vilket djur skulle du vilja vara och varför?

Teknik: Blyerts och Akvarell samt collageteknik

Vi ska träna på att blanda många olika gröna nyanser (blanda med gult-blått) gärna i flera lager.
Du klistrar in ditt djur och ritar och målar en omgivning som passar du ska rita fler djur som behöver inte synas helt och hållet.
Du ska rita något som inte hör hemma i "djungeln" dvs i miljön som du skapat för ditt djur och som förvånar betraktaren.


INLÄMNING
Skiss/skisser + eventuella färgprover om du gjort sådana

Målning

Bildanalys/reflektion

Bilduppgift 3:Bildanalys-Bild är ett språk

Vi tittar på ett bildspel från Statens medieråd som handlar om olika bilder och vad de förmedlar.

Diskussioner i grupp.

Praktisk uppgift: du ska vinkla ett budskap med bild i kombination med text.

Bilduppgift 4:Reklambilder

Du ska utforma en egen logotype för en produkt eller ett påhittat företag. 

Bedömning - vad och hur

Du visar vad du utvecklat genom att:

- framställa bilder enligt instruktioner.
- arbeta med olika tekniker, material och verktyg.
- delta i diskussioner kring dina och andras bilder.
- aktivt delta under lektionerna
- slutföra dina bilduppgifter på ett medvetet och genomtänkt sätt
- använda digitala verktyg

Bedömning av förmågorna sker fortlöpande under terminen.

Undervisning och arbetsformer

- Du kommer att få ta del av olika bildspel och instruktionsfilmer.

- Du kommer att få skapa med olika tekniker, material och verktyg.
- Du kommer att få berätta om bilder du gjort, dina tankar kring din bild.
- Vi kommer att titta på olika bilder och träna på att beskriva dessa och fundera över vad de vill säga oss
- Du arbetar både enskilt, i par och i grupp.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.
  Bl  4-6
 • Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.
  Bl  4-6
 • Fotografering och filmande samt redigering i datorprogram.
  Bl  4-6
 • Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, till exempel linjer och färg och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
  Bl  4-6
 • Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, filmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns.
  Bl  4-6
 • Reklam- och nyhetsbilder, hur de är utformade och förmedlar budskap.
  Bl  4-6
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
  Bl  4-6

Matriser

Bl
Hur vi läser och tolkar bilder-mönster,tecken och symboler

Förmåga
Har ännu ej nått målen
--->
--->
--->
 • Bl
Kommunicera med bilder för att uttrycka budskap
Har inget syfte med mitt arbete och funderar inte kring budskapet.
Har ett syfte med mitt arbete men ibland krävs det en förklaring till betraktaren för att förstå budskapet.
Har ett klart syfte med mitt arbete och budskapet framgår för betraktaren.
Har ett klart syfte med mitt arbete och budskapet framgår tydligt för betraktaren.
 • Bl
Skapa bilder med hjälp av hantverksmässiga och digitala tekniker, material och verktyg
Behöver mycket stöd från läraren för att söka reda på rätta tekniker, material och verktyg för att skapa mina bilder.
Är på väg att lära sig hantera hantverksmässiga och digitala tekniker, material och verktyg men måste träna mer. Kopierar/kalkylerar för det mesta mina bilder, men kan ibland förändra dem.
Kan hantera hantverksmässiga och digitala tekniker, material och verktyg, men visar ibland viss osäkerhet och frågar ibland om hjälp. Skapar egna bilder och den personliga stilen är på väg att utvecklas.
Hanterar hantverksmässiga och digitala tekniker, material och verktyg på ett säkert sätt. Har hittat en personlig stil, använder och finslipar den.
Variation och kreativa idéer
Gör inga variationer i färg, form och komposition utan använder sig av enkla och för mig kända tekniker och material
Gör försök till variation i färg, form och komposition eller material. Använder ofta andras idéer och utvecklar ibland dem vidare. Behöver hjälp och inspiration för att komma igång. Vågar inte prova egna idéer.
Varierar mitt sätt att använda färg, form och komposition eller material. Har egna idéer och finner ibland oväntade och kreativa lösningar. Tar egna initiativ och kommer med egna idéer men för att våga genomföra dem kan det behövas råd och stöd.
Varierar mitt sätt att använda färg, form och komposition och material på nya oväntade sätt. Experimenterar, är villig att ta risker och utmanar sig själv. Arbetar självständigt men frågar när något är oklart. Använder sina egna idéer och utmanar dem.
 • Bl
Undersöka och presentera olika ämnesområden.
Har svårt att arbeta undersökande utan vill ha/behöver klara och tydliga uppgifter. Vill helst inte presentera och visa sina bilder för andra.
Kan arbeta processinriktat men behöver stöd och hjälp från läraren. Presenterar och visar sina bilder med hjälp av läraren.
Arbetar processinriktat och väljer vägar i processen som med viss bearbetning leder framåt. Presenterar och visar sina bilder.
Arbetar processinriktat och väljer vägar som leder framåt. Presenterar och visar sina bilder och kommer med egna tankar och idéer till presentationen.
Reflektion och omdömen
Reflekterar inte kring sin process.
Ger enkla omdömen kring sin process i arbetet.
Ger utvecklade omdömen kring sin process i arbetet.
Ger välutvecklade omdömen kring sin process i arbetet.
Fullföljning och instruktioner
Fullföljer sällan sina uppgifter och har svårt att följa givna instruktioner.
Fullföljer och avslutar sina uppgifter och kan följa en enkel given instruktion.
Fullföljer och avslutar sina uppgifter och kan följa givna instruktioner.
Fullföljer och avslutar sina uppgifter och följer och utvecklar den givna instruktionen.
 • Bl
Analys och bildtolkning
Behöver stöd för att förstå bildens syfte och sammanhang. Behöver stöd för att uttrycka egen åsikt.
Förstår och funderar kring bildens syfte och sammanhang. Uttrycker en egen åsikt kring bilders uttryck och funktion.
Förstår och motiverar till viss del bildens syfte och sammanhang. Motiverar sin egen åsikt kring bilders uttryck och funktion. Funderar och resonerar kring bilden utifrån personliga erfarenheter och kopplar sitt resonemang till omvärlden.
Förstår och motiverar väl bildens syfte och sammanhang. Argumenterar för sin egen åsikt kring bilders uttryck och funktion. Funderar och resonerar väl kring bilden utifrån personliga erfarenheter och drar paralleller till omvärlden och andra sammanhang.