Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 1

Skapad 2017-01-19 15:18 i Falkenbergs Montessoriskola Falkenberg
Gemensam LPP-mall för de obligatoriska skolformerna i Falkenbergs kommun.
Grundskola 1 Matematik
Lek och lär med matematik.

Innehåll

Beskrivning av arbetsområde/tema

 • Talen 0-20,
 • Skriva siffror och räkna antal
 • Större än och mindre än > <
 • Dubbelt och hälften
 • Udda och jämna tal
 • Använda likhetstecknet
 • Räkning av positiva heltal
 • Mönster
 • Mätning i cm, m
 • Vikt kg, g
 • Multiplikation
 • Division

 Mål

Du bör kunna:
Lilla plus
Dubbelt och hälften
Udda och jämna tal
Använda likhetstecknet


I arbetsområdet ska du få möjlighet att utveckla följande kunskaper och förmågor:

Undervisningen i matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin egen förmåga att använda matematik i olika sammanhang.

Undervisning och arbetsformer

 • Gemensamt matteprat och problemlösning i helkass och smågrupper.
 • Individuellt arbete med ipad (pedagogiska matteappar) , montessorimaterial
 • spel
 • utomhusmatematik

Bedömning

Vad ska bedömas?

Elevens förmåga att:
Kunna använda likhetstecknet.
Kunna skriva talen 0-10.
Kunna se mönster.
Förstå dubbelt och hälften, udda och jämna tal

Hur ska det bedömas?

Diagnoser
Genom samtal i grupp och individuellt.
Praktiskt arbete med material

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: