Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

BILD ÅK5

Skapad 2017-01-19 15:48 i Östergårdsskolan Halmstad
Grundskola 4 – 6 Bild
I bildundervisningen under vårterminen 2017 möter eleverna i klass 5M ett varierat och stimulerande utbud av arbetsområden och bilduppgifter, bland annat blåsmålning, onomatopoetisk konst, zentanglande landskap och bildanalys.

Innehåll

Introduktion

I bildundervisningen under vårterminen 2017 kommer eleverna i klass 5M att få möta ett varierat och stimulerande utbud av arbetsområden och bilduppgifter. Vi omges ständigt av bilder som har till syfte att informera, övertala, underhålla och ge oss estetiska och känslomässiga upplevelser. Att få kunskaper om bilder och bildkommunikation är betydelsefullt för att kunna uttrycka egna åsikter och delta aktivt i samhällslivet. Genom att arbeta med olika typer av bilder kan eleverna utveckla sin kreativitet och bildskapande förmåga. 

Tidsåtgång

Planeringen löper över hela terminen. Specifik tidsåtgång för varje arbetsområde hittas i bedömningsmatrisen under varje uppgift.  

Mål

Du ska kunna använda några olika tekniker, verktyg och material för att skapa olika uttryck. (Blåsmålning)

Du ska kunna framställa några olika typer av berättande och informativa bilder så att budskapet framgår. (Onomatopoetisk konst)

Du ska känna till olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder. (Öken, Zentanglade landskap)

Du ska kunna analysera och resonera kring hur reklam- och nyhetsbilder är utformade samt vilket budskap de förmedlar. (Bildanalys)

Du ska känna till ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap. (Bildanalys, samtliga arbetsområden)

Du ska känna till plana och formbara material och hur dessa kan användas i olika bildarbeten. (Återvinningsrobot)

Du ska kunna återanvända bilder i eget bildskapande. (Rita hela)

Vi kommer att arbeta med:

Blåsmålning

Onomatopoetisk konst

"Öken" - metoder för att skapa rumslighet

Bildanalys

"Återvinningsrobot" - gruppuppgift om återvinning av olika material

"Rita hela" - återanvändning av bilder

Zentanglade landskap

Bedömning

Arbete under lektionerna

Alster som lämnas in

Diskussioner och redovisning

Övriga förmågor, se matris

Om du missar bildlektioner

Om du missar bildlektioner är det ditt eget ansvar att se till att du tar igen det du missat. Du kan fråga din lärare.

 

 

Stort lycka till från er mentor Amanda!

Matriser

Bl
BILD ÅK5

Arbetsområden

Underlag saknas.
Ej godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Blåskonst
v. 2, 3, 4, 5
 • Bl
 • Bl  4-6
Har ej genomfört uppgiften.
Har svårighet att använda sig av hantverksmässiga tekniker och verktyg, i detta fall blåsteknik med sugrör. Har ej genomfört uppgiften med godtagbart resultat.
Har med viss säkerhet använt sig av hantverksmässiga tekniker och verktyg, i detta fall blåsteknik med sugrör. Har genomfört uppgiften med godtagbart resultat.
Har med säkerhet använt sig av hantverksmässiga tekniker och verktyg, i detta fall blåsteknik med sugrör. Har genomfört uppgiften med mer än godtagbart resultat.
Onomatopoetisk konst
v. 6, 7, 9, 10, 11, 12
 • Bl
 • Bl  4-6
Har ej genomfört uppgiften.
Har inte lyckats uttrycka budskap och kommunikation i sin framställning av informativa bilder. Eleven har haft svårt att följa fler-stegs-intruktionen för arbetsområdet. Har ej genomfört uppgiften med godtagbart resultat.
Har med viss säkerhet lyckats uttrycka budskap och kommunikation i sin framställning av informativa bilder. Eleven har följt fler-stegs-intruktionen för arbetsområdet. Har genomfört uppgiften med godtagbart resultat.
Har med säkerhet lyckats uttrycka budskap och kommunikation i sin framställning av informativa bilder. Eleven har följt fler-stegs-intruktionen för arbetsområdet på ett väl fungerande sätt. Har genomfört uppgiften med mer än godtagbart resultat.
Öken
v. 13, 14, 16, 17
 • Bl
 • Bl  4-6
Har ej genomfört uppgiften.
Har inte lyckats skapa rumslighet i bilden, i detta fall med färg, och därmed inte använt det i bildskapande arbete. Har ej genomfört uppgiften med godtagbart resultat.
Har med viss säkerhet lyckats skapa rumslighet i bilden, i detta fall med färg, och därmed använt det i bildskapande arbete. Har genomfört uppgiften med godtagbart resultat.
Har med säkerhet lyckats skapa rumslighet i bilden, i detta fall med färg, och därmed använt det på ett väl fungerande sätt i bildskapande arbete. Har genomfört uppgiften med mer än godtagbart resultat.
Bildanalys
Vid tillfälle.
 • Bl
 • Bl
 • Bl  4-6
 • Bl  4-6
Har ej genomfört uppgiften.
Har inte lyckats visa förmåga att analysera och resonera kring hur reklam- och nyhetsbilder är utformade samt vilket budskap de förmedlar. Har inte använt sig av centrala ord och begrepp för att läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap. Har ej genomfört uppgiften med godtagbart resultat.
Har lyckats visa förmåga att analysera och resonera kring hur reklam- och nyhetsbilder är utformade samt vilket budskap de förmedlar. Har till viss del använt sig av centrala ord och begrepp för att läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap. Har genomfört uppgiften med godtagbart resultat.
Har lyckats visa god förmåga att analysera och resonera kring hur reklam- och nyhetsbilder är utformade samt vilket budskap de förmedlar. Har använt sig av centrala ord och begrepp för att läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap. Har genomfört uppgiften med mer än godtagbart resultat.
Återvinningsrobot
v. 18, 19, 20, 21
 • Bl
 • Bl  4-6
Har ej genomfört uppgiften.
Har inte lyckats använda sig av plana och formbara material i sitt bildarbete. Har ej genomfört uppgiften med godtagbart resultat.
Har med viss säkerhet lyckats använda sig av plana och formbara material i sitt bildarbete. Har genomfört uppgiften med godtagbart resultat.
Har med säkerhet lyckats använda sig av plana och formbara material i sitt bildarbete. Har genomfört uppgiften med mer än godtagbart resultat.
Rita hela
v. 22, 23, 24
 • Bl
 • Bl  4-6
Har ej genomfört uppgiften.
Har inte lyckats återanvända bilder i eget bildskapande. Har ej genomfört uppgiften med godtagbart resultat.
Har med viss säkerhet lyckats återanvända bilder i eget bildskapande. Har genomfört uppgiften med godtagbart resultat.
Har med säkerhet lyckats återanvända bilder i eget bildskapande. Har genomfört uppgiften med mer än godtagbart resultat.
Zentanglade landskap
v. 22, 23, 24
 • Bl
 • Bl  4-6
Har ej genomfört uppgiften.
Har inte lyckats skapa rumslighet i bilden, i detta fall med linjer, och därmed inte använt det i bildskapande arbete. Har ej genomfört uppgiften med godtagbart resultat.
Har med viss säkerhet lyckats skapa rumslighet i bilden, i detta fall med färg, och därmed använt det i bildskapande arbete. Har genomfört uppgiften med godtagbart resultat.
Har med säkerhet lyckats skapa rumslighet i bilden, i detta fall med färg, och därmed använt det på ett väl fungerande sätt i bildskapande arbete. Har genomfört uppgiften med mer än godtagbart resultat.

Fömågor

Underlag saknas.
Ej godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Initiativförmåga, ansvar och självständighet.
Visar inget eget initiativ.
Visar ibland eget initiativ och ansvar. Visar viss självständighet i sitt arbete.
Visar oftast/alltid eget initiativ och ansvar. Visar oftast/alltid självständighet i sitt arbete.
Förstå och arbeta efter instruktioner.
Har svårigheter att arbeta efter instruktioner. Behöver kontinuerligt stöd och handledning.
Arbetar till viss del efter instruktioner. Behöver ibland stöd eller handledning.
Arbetar oftast/alltid efter instruktioner och tillämpar viss tidigare instruktion. Behöver sällan stöd eller handledning.
Idéer, möjligheter och problemlösning.
Saknar egna idéer och har svårt att lösa praktiska problem.
Har ibland egna idéer och löser med viss hjälp enklare praktiska problem.
Utgår oftast/alltid från egna idéer och ser flera möjligheter i praktiska problem.
Materiel, tekniker och metoder.
Har svårighet att använda passande materiel, teknik och metod.
Kan ibland använda passande materiel, teknik och metod.
Kan oftast/alltid använda passande materiel, teknik och metod.
Färg, form, komposition och helhet.
Har svårighet att anpassa färg, skapa form, se komposition och helhet
Kan ibland anpassa färg, skapa form, se komposition och helhet.
Kan oftast/alltid anpassa färg, skapa form, se komposition och helhet.
Analys, diskussion och centrala begrepp.
Har svårighet att analysera sitt eget och andras arbete, samt föra diskussion kring dem. Använder inte centrala begrepp.
Kan ibland analysera sitt eget och andras arbete, samt föra diskussion kring dem. Använder i viss mån centrala begrepp.
Kan oftast/alltid analysera sitt eget och andras arbete, samt föra diskussion kring dem. Använder sig av centrala begrepp.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: