Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lek och lärande

Skapad 2017-01-19 17:51 i Gärsnäs skola Simrishamn
Grundskola F
Genom leken lär vi oss att initiera, organisera och delta i olika lekar både vid spontana och styrda tillfällen

Innehåll

Syfte

Lek och skapande ska ingå i förskoleklassen som väsentliga delar i det aktiva lärandet och att elevens lust och nyfikenhet ska tas till vara. Utgångspunkten för förskoleklassens verksamhet är att utveckling och lärande sker ständigt och inte bara, eller ens huvudsakligen, i arrangerande inlärningssituationer. Förskoleklassen får därför sin identitet genom kombinationen av förskolans och grundskolans pedagogik. (Lgr 11)

 

Det här ska jag träna på: 

 •  Fri lek
 • Organiserad lek
 • Utveckla kunskapen för regler 
 • Utveckla förmågan att samarbeta i stora grupper samt små grupper
 • Utveckla intresset för andras idéer och lekar 

 

Så här ska jag träna på det: 

 • Genom att aktivt delta 
 • Genom att vara nyfiken och komma med egna förslag 
 • Genom att vänta på din tur 
 • Genom att ta instruktioner och kunna förmedla instruktioner 
 • Genom att kunna leka självständigt 
 • Genom att dela med sig 
 • Genom att bjuda in andra 
 • Genom att lyssna på andra

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.
  Gr lgr11  -
 • Demokratiska värderingar och principer, i sammanhang som är bekanta för eleverna. Hur gemensamma beslut kan fattas och hur konflikter kan hanteras på ett konstruktivt sätt.
  Gr lgr11  -
 • Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.
  Gr lgr11  -
 • Fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: