Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

I sagans värld

Skapad 2017-01-19 18:25 i Britsarvsskolan Falun
Grundsärskola 7 – 9 Svenska
”I sagans skog där snurrar sagans slända och spinner tråd som blank som solen är. I sagans skog kan nästan allting hända och nästan allting händer där.” (Lennart Hellsing)

Innehåll

Syfte

Du kommer att få lära dig om:

 • sagans uppbyggnad och innehåll och karaktärer
 • hur samma saga kan berättas på olika vis
 • hur flickor och pojkar framställs i sagor
 • sagans struktur i aktuella filmer
 • ord och begrepp som har med sagor och berättelse att göra

 

Arbetssätt

Du kommer att få:

 • läsa sagor och se filmer med sagoteman och analysera dem utifrån mallen för sagans ingredienser.
 • skapa ett sagoregister från A - Ö och studera sagornas innehåll utifrån dess titlar. 
 • Skriva en egen saga fritt eller med stöd.

 

 Bedömning

Du kommer att bedömas utifrån:

 • din förmåga att analysera sagors uppbyggnad, innehåll och karaktärer
 • din förmåga att läsa och förstå olika sagor
 • din förmåga att skriva en saga.
 • din förståelse av sagans ord och begrepp.
 • din förmåga att använda dig av den alfabetiska ordningen.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • tala och samtala i olika sammanhang,
  Sv
 • läsa, förstå och reflektera över olika texter,
  Sv
 • skriva texter för olika syften och mottagare,
  Sv
 • bearbeta innehållet i litteratur, bilder, film, teater, drama och andra medier, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Muntliga presentationer. Stödord, bilder och digitala medier och verktyg samt annat för att planera och genomföra en presentation.
  Sv  7-9
 • Skriftspråkets uppbyggnad. Skiljetecken och stavningsregler.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter och hur man anpassar innehållet till olika mottagare. Olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form.
  Sv  7-9
 • Alfabetisk ordning. Hur man hittar i innehållsförteckningar och ordböcker.
  Sv  7-9
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Skrivverktyg. Hur till exempel ordbehandlingsprogram med stavningskontroll kan användas när man skriver.
  Sv  7-9
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga: skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Berättande texters budskap och uppbyggnad med miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Sagor

E
C
A
Eleven kan läsa texter från olika genrer och visa förståelse för texterna
med stöd
på ett fungerande sätt
på ett väl fungerande sätt
Eleven kan jämföra och beskriva olika sorters texter.
medverkar
delvis fungerande sätt
på ett väl fungerande sätt
Eleven kan skriva texter med flera meningar och tydligt innehåll, samt strukturera texterna genom att använda skiljetecken och stavningsregler,
medverka
delvis fungerande sätt
på ett väl fungerande sätt
Eleven kan resonera kring budskap och handling i olika typer av berättande texter och filmer.
bidra
enkla
välutvecklade
Eleven kan söka information där sökorden är ordnade i alfabetisk ordning.
medverka
delvis fungerande sätt
väl fungerande sätt
Eleven kan använda digital stavningskontroll och digitala komunikationsverktyg
med stöd
delvis fungerande sätt
väl fungerande sätt
Skriva texter
Eleven kan skriva texter med flera meningar och tydligt innehåll och bidrar till att anpassa texterna till mottagare och syfte.
Eleven kan skriva texter i olika genrer med varierat ordval, tydligt innehåll och viss anpassning till mottagare och syfte.
Eleven kan skriva texter i olika genrer med varierat ordval, tydligt innehåll och god anpassning till mottagare och syfte.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: