Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemi, Kyrkskolan blandningar och lösningar, surt och basiskt + laborationer

Skapad 2017-01-20 10:28 i Gemensamt i Borlänge Borlänge
Vi ska under terminen att arbeta med de minsta byggstenarna som vår värld är uppbyggd av nämligen atomer och molekyler. Vi kommer lära oss grunderna i kemi och testa att göra enkla laborationer och kunna ställa hypoteser.
Grundskola 6 Kemi
Vi ska under terminen att arbeta med de minsta byggstenarna som vår värld är uppbyggd av nämligen atomer och molekyler. Vi kommer lära oss grunderna i kemi och testa att göra enkla laborationer och kunna ställa frågor samt dra slutsatser av de undersökningar vi gör.

Innehåll

Syfte med undervisningen

Undervisningen i ämnet kemi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om kemiska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att undersöka omvärlden. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att ställa frågor om kemiska processer och materiens egenskaper och uppbyggnad utifrån egna upplevelser och aktuella händelser. Vidare ska undervisningen ge eleverna förutsättningar att söka svar på frågor med hjälp av systematiska undersökningar. På så sätt ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar ett kritiskt tänkande kring sina egna resultat, andras argument och olika informationskällor. 

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förtrogenhet med kemins begrepp, modeller och teorier samt förståelse för hur dessa formas i samspel med erfarenheter från undersökningar av omvärlden.

Det här ska vi göra

Arbeta med

 • pH värde
 • Indikator för att avgöra om ett ämne är surt eller basisk
 • vad är surt och vad är basiskt
 • Blandningar och lösningar
 • laboration i grupper, frågeställning, genomförande, resultat och slutsats
 • systematiska vetenskapliga metoder

Det här ska vi bedöma

Din förmåga att

 • genomföra en enkel laboration
 • dokumentera din undersökning
 • analysera dina svar och resultat
 • dra slutsatser av dina undersökningar
 • använda ord och begrepp
 • utveckla kunskaper om kemiska sammanhang

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.
  Ke  4-6
 • Matens innehåll och näringsämnenas betydelse för hälsan. Historiska och nutida metoder för att förlänga matens hållbarhet.
  Ke  4-6
 • Vanliga kemikalier i hemmet och samhället. Deras användning och påverkan på hälsan och miljön samt hur de är märkta och bör hanteras.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Några metoder för att dela upplösningar och blandningar i deras olika beståndsdelar.
  Ke  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till kemi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Ke  4-6

Matriser

Ke
Kemi

Kemi

Bör utvecklas
E
C
A
Genomföra en laboration
Genomföra en laboration på ett strukturerat och planerat sätt.
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Använda utrustning
I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Dokumentation
Dokumenterat dina undersökning med hjälp av tabeller och diagram
Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Analysera dina resultat och se samband, slutsatser, likheter och olikheter svar och resultat
Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp.
Eleven har goda kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp.
Eleven har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av kemins begrepp
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: