Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vatten - Världens viktigaste ämne

Skapad 2017-01-20 10:56 i Maserskolan Borlänge
Grundskola 7 – 8 Kemi
I detta arbetsområde kommer vi prata om en av de viktigaste molekylerna på vår jord. Vattenmolekylerna är en av de mest intressant molekylerna, den har väldigt speciella egenskaper som allt liv på jorden har stor nytta utav.

Innehåll

 Vatten är världens viktigaste ämne, det är fortfarande krig om möjligheten till rent dricksvatten. Vattenmolekylen har unika egenskaper som gör att fyller flera olika funktioner på jorden. 

Det du kommer att få lära dig är 

• om vattnets betydelse som lösningsmedel och transportör av ämnen i levande
organismer

• beskriva egenskaper som ytspänning, kapillärkraft och densitet med kemiska
modeller


• hur vattnets kretslopp gör vatten till en oändlig, men orättvist fördelad, naturresurs
på jorden


• om olika processer för att rena dricksvatten och avloppsvatten lokalt och globalt

 

Viktiga begrepp att kunna 

Grundvatten

Sötvatten

Ytspänning

Kapillärkraft

Polär molekyl

opolär molekyl

Vattnets kretslopp

Fotosyntes

Cellandning

Vattenverk

Reningsverk


Ni kommer kolla på en kort film om vattenrening

https://urskola.se/Produkter/168198-Fatta-fakta-Vattenrening 

 

Möjlighet att visa dina förmågor kommer vara under

 

Laborationer 

Laborationsrapporter

Läxförhör

Diskussioner i grupp och enskilt

 

 

 

 
 

Uppgifter

 • Laborationer Lika löser lika och Hur många vattendroppar får plats på myntet

 • Laboration, Vad bubblar i läsken?

 • Laboration, Vad bubblar i läsken?

 • Laboration, Vad bubblar i läsken?

 • Laboration, Vad bubblar i läsken?

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Vatten som lösningsmedel och transportör av ämnen, till exempel i mark, växter och människokroppen. Lösningar, fällningar, syror och baser samt pH-värde.
  Ke  7-9
 • Några kemiska processer i mark, luft och vatten ur miljö- och hälsosynpunkt.
  Ke  7-9
 • Människans användning av energi- och naturresurser lokalt och globalt samt vad det innebär för en hållbar utveckling.
  Ke  7-9
 • Processer för att rena dricksvatten och avloppsvatten lokalt och globalt.
  Ke  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: