Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ekonomi och beslut i samhället

Skapad 2017-01-20 12:24 i Varlaskolan södra Kungsbacka Förskola & Grundskola
Offentligas ekonomi och privatekonomi, beslutsfattande
Grundskola 4 – 6 Samhällskunskap
I det här arbetsområdet kommer du att få utveckla din kunskap om hur individer och samhället påverkar varandra. Vi kommer att prata mycket om ekonomi, demokrati och vem som bestämmer vad i samhället.

Innehåll

Centralt innehåll

* Privatekonomi och relation mellan arbete, inkomst och konsumtion.
* Det offentligas ekonomi. Vad skatter är?
* Ekonomiska villkor.
* Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Hur individer och grupper kan påverka beslut?

 

Mål och syfte

Målet och syftet med kapitlet om ekonomi är att eleverna skall kunna besvara följande frågor:

 • Varför är pengar så viktiga?
 • Vad är skatter och vad används de till?
 • Vad menas med det ekonomiska kretsloppet?
 • Vilka orsaker till och konsekvenser av att familjens ekonomi försämras ,i Sverige, i världen?
 • Hur kan vår konsumtion påverka, både positiv och negativ, vår gemensamma miljö.
 • Vad menas med att ett land är en demokrati/diktatur?
 • Hur kan du påverka samhället och hur kan påverkar samhället dig?

 

Centrala begrepp

 • privatekonomi
 • arbete
 • inkomst
 • utgift
 • konsumtion
 • skatt
 • kommun, landsting och stat
 • välstånd
 • fattigdom
 • demokrati och diktatur
 • monarki och republik.

Fler begrepp: budget, bidrag, service i samhället, levnadsstandard, levnadsvillkor, miljö, hållbar utveckling och arbetslöshet.

 

Arbetssätt

* Läsa texter, lösa uppgifter och diskutera i olika gruppstorlekar.
* Genomgångar och filmer.
* Göra en budget

Bedömning

 • Slutuppgift med reflekterande frågor. - kunna beskriva samband, ta ställning och resonera.
 • Muntlig delaktighet. Förmåga att lyssna och bidra till att diskussioner förs framåt.
 • Inlämning av budget.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: