Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering Modersmål somaliska vecka 13-24 vt 17

Skapad 2017-01-20 14:39 i Språkcentrum Mölndal Mölndals Stad
Från vecka 3 till vecka 12 kommer vi att jobba på tema läsa och skriva
Grundskola 7 – 9 Modersmål
Under de kommande veckorna, veckorna 13-24 ska vi arbeta med att utveckla muntliga berättande for olika mottagare. Anpassning av språksats melodi i jämförelse med svenska. skönlitteratur som belyser människans villkor identitets och livs frågor text som kombinerar med bild och ljud.

Innehåll

Tala Lyssna och samtala

Under vecka 13 till 24 kommer vi att jobba  mycket på att tala lyssna samt  skriva   olika former av text som handlar om kultur och samhälle.  

 

Syfte och centralt innehåll från kursplanen i Modersmål

 

Konkretiserade mål för eleven

Eleven ska kunna  samtala vardagsrelaterad och ämnesrelaterat.

Eleven ska kunna  samtala och diskutera varierande ämne på ett enkelt sätt.

Elever ska kunna beskriva bild och sammanhang.

Eleven ska kunna föra utvecklade och underbyggda resonemang kring samhället.

Eleven ska kunna  förstå textens budskap.

Undervisning och arbetsmetoder

Vi kommer  att  träna muntlig presentationer och redovisning

vi kommer att titta på filmer och sedan diskutera om dem

vi kommer att diskutera och samtala  ämnes och/eller vårdagsrelaterad tema

vi kommer att lyssna på poesi och  sångar med/utan music och sedan reflektera muntligt

Vi kommer att lyssna på nyheter och återberätta

vi kommer att titta på bilder och sedan  tolka och beskriva budskapet. 

Eleven har uppnått målen när...

Eleven kan presentera och redovisa sitt arbete på begripligt sätt

eleven visa delaktighet i diskussioner kring tema

eleven visar förmågan att samtala om  båda vardagliga och ämnesrelaterad tema

Eleven har förmågan att tolka och bilder om i olika scenario

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. Anpassning av språk, innehåll och disposition efter syfte och mottagare.
  Ml  7-9
 • Uttal, betoning och satsmelodi i jämförelse med svenskan samt olika talade variationer av modersmålet.
  Ml  7-9
 • Språkliga drag, ord och begrepp i skönlitteratur för ungdomar och vuxna.
  Ml  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett enkelt sätt.
  Ml  E 9
 • I sådana situationer kan eleven ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Ml  E 9
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
  Ml  E 9
 • Eleven kan med en ändamålsenlig kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett utvecklat sätt.
  Ml  C 9
 • I sådana situationer kan eleven ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
  Ml  C 9
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
  Ml  C 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: