Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Instruerande text år 4

Skapad 2017-01-20 14:52 i Nåntunaskolan Uppsala
Grundskola 4 Svenska
Vi kommer att lära oss hur instruerande texter är uppbyggda. Din slutuppgift blir att skriva en instruerande text som ditt fadderbarn ska kunna följa!

Innehåll

Så här kommer vi att arbeta.

Vi kommer att arbeta efter cirkelmodellen:

Steg 1 Vi pratar om instruerande texter och ser vad vi redan vet om det.

Steg 2 Vi tittar på olika instruerande texter för att lära oss hur de är uppbyggda, vilket syfte de har och vilka språkliga drag de har.

Steg 3 Vi skriver en instruerande text tillsammans och tränar på det vi lärt oss i de tidigare stegen.

Steg 4 Eleven kommer att få skriva en egen instruerande text.

Steg 5 Läraren och eleven tittar tillsammans på den text som eleven skrivit och lyfter styrkor och förbättringsområden. Eleven får även reflektera över texttypen och dess användningsområde.

Vi kommer att utgå från läroboken Zick Zack Skrivrummet

 

Så här kommer arbete att bedömas.

Under arbetets gång kommer vi att ha "exit ticket" där du får chansen att visa mig vad du lärt dig. Jag kommer även att titta på de kunskaper du visar under lektionerna.

Som slutuppgift kommer du att enskilt skriva en instruerande text där du får visa mig vad du lärt dig under detta arbete.

 

När arbetet är slut ska du kunna:

 • Förstå syftet med en instruerande text.
 • Veta strukturen för en instruerande text.
 • Använda de språkliga drag, ord och begrepp som är typiska för en instruerande text.
 • Skriva en egen instruerande text
 • Använda bild för att förstärka texten

 

De fem förmågorna.

Det finns fem förmågor som genomsyrar läroplanen och alla lärares planering. Dessa förmågor är centrala så till vida att de ska genomsyra elevernas hela skolgång.

 • Analysförmåga, beskriva orsaker och konsekvenser, jämföra och förklara samband.
 • Kommunikativ förmåga, samtala, diskutera, framföra och bemöta argument och redogöra.
 • Metakognitiv förmåga, tolka värdera, avgöra rimlighet, välja strategi, pröva och ompröva.
 • Procedurförmåga, söka, samla, granska information, avgöra källors användbarhet.
 • Begreppslig förmåga, förstå vad centrala begrepp betyder, använda och relatera begrepp.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  E 6

Matriser

Sv
Självskattning Instruerande text

osäker
säker
mycket säker
Jag förstår syftet med en instruerande text. (Jag förstår varför de finns och hur de ska användas)
Jag vet hur strukturen för en instruerande text ser ut.
Jag vet vilka språkliga drag, ord och begrepp som är typiska för en instruerande text.
Jag kan skriva en egen instruerande text.
Jag kan använda bilder som tydliggör det instruktionen handlar om.
Jag kan använda skiljetecken på rätt sätt.
Jag stavar de flesta ord rätt.

Sv
Instruerande text år 4

På väg mot godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Innehåll och språklig variation
Din instruktion har ett begriplig innehåll och viss språklig variation.
Din instruktion har ett relativt tydligt innehåll och förhållandevis god språklig variation.
Struktur och språkliga kännetecken
Du kan skriva en instruktion och använder till viss del de den instruerande textens struktur och de språkliga kännetecknen
Du kan skriva en instruktion och använder den instruerande textens struktur och de språkliga kännetecknen.
Stavning, skiljetecken, språkriktighet
När du skriver använder du grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
När du skriver använder du grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet.
Kombinera bild och text.
Du kombinerar text och bild på ett i huvudsak fungerande sätt så att textens budskap stärks.
Du kombinerar text och bild på ett ändamålsenligt sätt så att textens budskap stärks.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: