👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Faktatext (beskrivande texter)

Skapad 2017-01-21 13:28 i Åsa Gårdsskola 4-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Faktatext om djur (beskrivande text). Ur kursplanen för svenska centralt innehåll: Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
Grundskola 4 – 6 Svenska Biologi
Vi kommer att v. 3-5 (ev v 6) att arbeta med beskrivande texter: Faktatexter om svenska djur.

Innehåll

Vi kommer att under v 3-5 (ev v 6) 2017 att arbeta med faktatexter om djur (beskrivande text)

Vi kommer tillsammans att studera/samtala om:

- Hur en faktatext är uppbyggd med rubrik, indelning i stycken och innehåll.

- Hur man kan använda ett VÖL-diagram (Vet, Önskar veta och Lärt mig) för hjälp att planera en faktatext. 

- Tankekarta att använda till egen faktatext. (Stödord och nyckelord.)

- Källor. Några exempel på vilka man kan använda och hur man kan använda dem. Vi kommer att titta närmare på och använda oss av www.svenskadjur.se

- Samspel bild och text. Skapa bilder som samspelar och förstärker din faktatexts innehåll.

Du kommer att:

- Göra en egen faktatext med bilder om ett svenskt djur utifrån det du lärt dig på lektionerna. 

- Förbereda en kortare redovisning. Ge och få respons.

Bedömning:

Din faktatext (skriftligt och muntligt) kommer jag att bedöma utifrån det vi gått igenom kring faktatexters uppbyggnad och innehåll. 

Bilder nedan: exempel på VÖL-diagram och tankekarta:

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
  Bi  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Bi  E 6
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
  Bi  E 6
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Bi  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
  Bi  E 6

Matriser

Sv Bi
Faktatext (beskrivande text)

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Faktatext och bild som stämmer överens.
Du kan göra en bild som passar till din faktatext.
Du kan göra en bild som väl överrensstämmer med din faktatext.
Du kan göra en bild som väl överrensstämmer och förtydligar/förklarar texten.
Redovisa faktatext muntligt
Du visar att du kan berätta samt ge/få respons inför en grupp om det djur du skrivit faktatexten kring. Du tittar mestadels på publiken och du pratar tydligt.
Du visar att du på ett tydligt sätt kan berätta samt ge/få respons och förklara inför en grupp om det djur du skrivit faktatexten kring. Du tittar på publiken och du pratar tydligt.
Du visar att du på ett mycket tydligt sätt kan berätta samt ge/få respons och förklara inför en grupp om det djur du skrivit faktatexten kring. Du tittar på publiken och kan berätta 'fritt' och du berättar med inlevelse.
Du kan skriva en egen faktatext
Du kan skriva en enklare faktatext med egna ord och formuleringar. Du delar in texten i stycken. Du använder minst 2 olika källor. Du använder ditt VÖL-diagram och tankekarta för att skapa din egna faktatext.
Du kan skriva en faktatext med egna ord som du och formuleringar som du utvecklar och förklarar på ett tydligt sätt. Du delar in texten med stycken och rubriker. Du använder minst 3 olika källor. Du använder ditt VÖL-diagram och tankekarta för att skapa din egna faktatext.
Du kan skriva en faktatext med egna ord som du och formuleringar som du utvecklar och förklarar på ett mycket tydligt sätt. Du delar in texten i stycken med rubriker som är väl uttänkta. Du använder minst 3 olika källor. Du använder ditt VÖL-diagram och tankekarta för att skapa din egna faktatext.
Använda nya ämnesspecifika ord och begrepp
Du visar att du kan använda några för dig nya kända och okända ord i din faktatext.
Du visar att du kan använda och förklara för dig några nya kända och okända ord i din faktatext.
Du visar att du kan använda, förklara och resonera kring för dig några nya kända och okända ord i din faktatext.