👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jä ht22/vt23 åk 6 NO Fysik JT

Skapad 2017-01-21 15:41 i Järnåkraskolan 4-9 Lunds för- och grundskolor
Grundskola 6 Fysik NO (år 1-3)

Innehåll

Mål för elev

Du ska kunna genomföra systematiska undersökningar. Du ska kunna använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara hur elektricitet, magnetism, krafter, akustik och optik fungerar. Du ska också kunna använda dina kunskaper i fysik för att granska, kommunicera och ta ställning i samhällsfrågor.

 

Genomförande

Du kommer att arbeta med instuderingsfrågor och använder den interaktiva Fysik o Kemi-boken. Du deltar i diskussioner där du använder dina kunskaper för att ta ställning i olika frågor som rör fysik. Du kommer att utföra undersökningar som du dokumenterar, analyserar och förklarar.

 

Bedömning

Bedömningen avser din förmåga att använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället, samt att genomföra systematiska undersökningar i fysik.
 Bedömningen avser planering, genomförande och dokumentation av undersökningar, samt ett test på arbetsområdet.

 

Innehåll

Fysiken och vardagslivet:

- Elektriska kretsar med batterier och hur de kan kopplas samt hur de kan användas

- Magneters egenskaper och användning

- Krafter och rörelser i vardagssituationer

- Hur ljud uppstår, breder ut sig och uppfattas av örat

- Ljusets utbredning från vanliga ljuskällor och hur kan förklara ljusområdets och skuggans form och storlek 

 

 
(Centralt innehåll, Lgr 11).

 

Kursplanemål

Förmågan att:

- Genomföra systematiska undersökningar

- Använda fysikens begrepp, modeller och teorier 


(Syfte, Lgr 11).

Matriser

NO Fy
Jä ht22/vt23 åk 6 NO Fysik JT

Förmåga

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Begrepp
Att använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället med...
... grundläggande kunskaper
... goda kunskaper
... mycket goda kunskaper
Undersökningar
Att genomföra systematiska undersökningar i fysik...
… utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar på ett i huvudsak fungerande sätt. Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resone­mang om likheter och skillnader
… utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar på ett ändamålsenligt sätt. Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då utvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på
… utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar på ett ändamålsenligt och effek­tivt sätt. Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då välutvecklade resone­mang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som kan förbättra undersökningen