Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Klara Svenskan åk 5 - Återberättande texter

Skapad 2017-01-21 15:59 i Munkedalsskolan Munkedal
Grundskola 5 Svenska som andraspråk
Brukar du läsa tidningen på morgonen? Eller läser du den på internet? Då vet du kanske att det finns olika slags texter i tidningar, som exempelvis reportage, nyhetsartiklar, notiser och mycket annat. Dessa texter kallas för återberättande texter: de berättar om något som har hänt. I det här avsnittet får du lära dig bland annat om hur artiklar är uppbyggda och hur du själv kan ställa bra frågor och skriva artiklar.

Innehåll

Syfte och mål

I svenska som andraspråk får eleverna träna på att utveckla förmågan att:

- läsa återberättande texter och förstå hur den återberättande texten är uppbyggd.

- göra textkopplingar.

- ställa frågor till texten för att få svar på frågorna: vem, vad, när, var, hur och varför.

- granska nyhetsartiklar och tänka källkritiskt.

- skriva en artikel med rubrik, ingress och brödtext.

- använda talstreck i texterna för att återge vad någon har sagt.

- förbereda frågor till en intervju och även genomföra en intervju.

- förbereda muntliga presentationer.

 

Arbetsgång

Vi kommer att arbeta med att:

- läsa olika återberättande texter samt diskutera dessa på olika sätt.

- göra olika övningar där ni ska träna på att formulera egna rubriker, ingresser och brödtext.

- göra tankekartor och därefter skriva egna återberättande texter där ni själva ska komma på ett eget ämne samt skriva texten utifrån den givna strukturen som kännetecknar en återberättande text.

- hur man på olika sätt muntligt kan presentera ett ämne för en publik.

- göra muntliga presentationer där ni presenterar er återberättande text inför klassen.

 

Vad bedöms?

- det du gör under lektionerna: diskussioner, övningar etc.

- skriftliga inlämningsuppgifter - Selmas saga

- den muntliga presentation där du presenterar din text om Selmas saga muntligt inför klassen

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: