👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mall planering Jonsereds skola

Skapad 2017-01-21 17:19 i Jonsereds skola F-5 Partille
Under läsåret 2016/2017 kommer eleverna i 4-5 få en regelbunden läsläxa att läsa en kvart fem gånger per vecka. Detta kommer vi följa upp med regelbundna textsamtal en gång i veckan i skolan enligt en modell som vi utvecklat inom fortbildningsinsatsen Läslyftet.
Grundskola F – 5
Detta är en mall som vi utgår från när vi gör planeringar i Unikum. Kopiera planeringen, byt till lämplig bild, koppla ämne, lägg till ev medredaktör och byt text under de olika rubrikerna samt koppla mål från läroplanen, lägg till uppgifter.

Innehåll

Varför ska vi göra det här? (Förmågorna, kapitel 1 och 2)

De här förmågorna kommer stå i centrum under arbetsområdets gång:

Vad ska vi lära oss? (Kunskapskrav)

De här kunskapskraven kommer vi arbeta med under arbetsområdets gång:

Se exakta förmågor och kunskapskrav  längre ner i planeringen. 

 

Vad ska vi göra? (CI)

I undervisningen kommer vi bland annat arbeta med detta. Kom ihåg att det här är en ungefärlig planering, som kan komma att ändras

 

Hur ska vi arbeta? (Metoder, elevinflytande) 

brödtext

  

Hur ska du visa vad du kan? (Bedömning)

Bedömning av kunskaper och förmågor kommer att göras genom: