Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tid, tabeller och diagram

Skapad 2017-01-22 16:30 i Västerholm Grundskolor
Vi kommer att arbeta med detta område i 6 veckor.
Grundskola 4 Matematik
Det här arbetsområdet handlar om tid. Vi ska lära oss hur man läser av och skriver tid med både analoga och digitala klockan. Vi ska också träna på de olika tidsenheterna vi mäter tid med..

Innehåll

Syfte

När du har arbetat med det här området ska du kunna:

 • enheterna år, månad, vecka, dygn, timme, minut, och sekund
 • läsa och skriva datum
 • avläsa klockan och skriva klockslag med siffror
 • räkna med begreppen tidigare och senare, utifrån ett visst klockslag
 • räkna ut skillnaden i tid mellan två klockslag
 • läsa av tidtabell 

Så här ska vi arbeta

 • Vi kommer att ha genomgångar och diskussioner utifrån detta arbetsområde .
 • Färdighetsträning sker i MatteBorgen 4B och i arbetshäften.
 • Vi kommer att arbeta med olika praktiska övningar  och problemlösningar under lektionerna.  
 • I slutet av arbetsområdet i gröna kursen görs en diagnos.
 • Eleverna som klarar sig bra på diagnosen kommer att jobba vidare i kapitlet med röda kursen , medan andra elever som inte klarar sig bra på diagnosen jobbar vidare med blåa kursen. 
 
 

Bedömningen

Bedömningen utgår från : 

 • Din förståelse för enheterna år, månad, vecka, dygn, timme, minut och sekund. 
 • Din förmåga att kunna växla mellan olika tidsenheter. 
 • Din förmåga att kunna läsa och skriva datum på olika sätt. 
 • Din förmåga att avläsa klockan analog/digital och skriva klockslag med siffror.
 • Din förståelse för begreppen tidigare och senare.
 • Din förmåga att kunna räkna med begreppen tidigare och senare utifrån ett visst klockslag.
 • Din förmåga att kunna räkna ut skillnaden i tid mellan två klockslag. 
 • Din förmåga att kunna läsa av en tidtabell.
 • Din förmåga att resonera och ställa frågor utifrån dessa arbetsområde som vi arbetar med. 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Tid, tabeller och diagram

Begrepp

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Tidsenheter
år, månad, dygn, timme, minut och sekund
Du visar ganska bra förståelse för tidsenheter. Du kan till en viss del använda några av begreppen år, månad, dygn, timme, minut och sekund.
Du visar bra förståelse för tidsenheter. Du kan relativt väl använda de begreppen år, månad, dygn, timme, minut och sekund.
Du visar mycket bra förståelse för tidsenheter. Du kan väl använda de begreppen år, månad, dygn, timme, minut och sekund i olika situationer och sammanhang på väl fungerande sätt.
Tidigare och senare
Du visar ganska bra förståelse för begreppen tidigare och senare. Du kan till en viss del använda dessa begrepp.
Du visar bra förståelse för begreppen tidigare och senare. Du kan relativt väl använda dessa begrepp.
Du visar mycket bra förståelse för begreppen tidigare och senare. Du kan väl använda dessa begrepp i olika situationer och sammanhang på väl fungerande sätt.
Analog klocka
Läsa av och skriva med siffror
Du kan till en viss del läsa av klockan och skriva klockslag.Du kan de första klockslagen; hel, halv, kvart i och kvart över.
Du är ganska säker på att läsa av klockan och skriva klockslag.Du kan relativt väl alla klockslag analogt.
Du är mycket säker på att läsa av klockan och skriva klockslag.Du behärska alla klockslag analogt.
Digital klocka
Läsa av och skriva med siffror
Du kan till en viss del avläsa och skriva klockslag Du har ganska bra förståelse för vad klockan visar för tidpunkt, hel- och halv-timmar kvart över och kvart i. Du kan skilja på för- och eftermiddags-tid.
Du är ganska säker på att avläsa och skriva kockslag för olika tidpunkter, hel- och halv-timmar, kvart över och kvart i , 5, 10, 20 över och i . Du är ganska säker på att skriva förmiddags och eftermiddagstid.
Du är säker på att avläsa och skriva hela klockslag om klockan visar natt, morgon, förmiddag, mitt på dagen, eftermiddag eller kväll. Du kan se sambandet mellan den analoga och digitala klockan och att tid kan skrivas på olika sätt.
Tabell
Du har ganska bra förståelse för tabeller och diagram. Du kan använda fakta ur enkla tabeller
Du har bra förståelse för tabeller. Du kan relativt bra använda fakta ur tabeller.
Du har mycket bra förståelse för tabeller. Du kan mycket väl använda fakta ur olika tabeller.
Stapeldiagram
Du har ganska bra förståelse för stapeldiagram. Du kan använda fakta ur enkla tabeller och enkla stapeldiagram.
Du har bra förståelse för stapeldiagram. Du kan relativt bra använda fakta ur stapeldiagram.
Du har mycket bra förståelse för stapeldiagram. Du kan mycket väl använda fakta ut olika stapeldiagram.

Metod

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Datum
Läsa av och skriva
Du har ganska bra förståelse för datum. Du kan läsa och skriva datum minst på ett korrekt sätt.
Du har bra förståelse för datum. Du kan läsa och skriva datum på två olika sätt.
Du har mycket bra förståelse för datum. Du kan läsa och skriva datum på tre olika sätt.
Växla mellan tidenheter år, månad, dygn, timme, minut och sekund
Du kan till en viss del omvandla mellan de vanliga tidsenheterna tex. år till dygn, månader till dygn, timmer till minuter. Du kan räkna ut t.ex. hur många timmar är två dygn, hur många sekunder är 3 timmar
Du är ganska säker på att omvandla mellan de vanliga tidsenheterna tex. år till dygn, månader till dygn, timmer till minuter. Du kan räkna ut t.ex. hur många timmer är två och ett halv dygn.
Du är mycket säker på att omvandla mellan de vanliga tidsenheterna tex. år till dygn, månader till dygn, timmer till minuter. Du kan väl omvandla mellan dessa enheter i olika situationer.
Räkan tidsskillnad mellan två olika klockslag
Du kan till en viss del räkna ut tidsskillnaden som minuter eller timmar mellan två klockslag. T.ex. hur lång tid som gått mellan 3:25 och 3:55.
Du är ganska säker på att räkna ut tidsskillnaden som timmar och minuter mellan två klockslag.T.ex. hur lång tid som gått mellan 4.50 och 5:30.
Du är mycket säker på att räkna ut tidsskillnaden mellan olika klockslag.
Tidtabell
Du kan till en viss del läsa av en tidtabell.
Du kan relativt väl läsa av en tidtabell
Du kan mycket väl läsa av en tidtabell i olika sammanhang och situationer.
Rita tabell
Du har grundläggande kunskaper om att rita tabeller. Tabellen är till stor del komplett med rader, kolumner och rubrik.
Du har goda kunskaper om att rita tabeller. Tabellen är komplett med rader, kolumner och relevant rubrik.
Du har mycket goda kunskaper om att rita tabeller. Tabellen är komplett med rader, kolumner och relevant rubrik. Den är prydligt ritad.
Rita stapeldiagram
Du har grundläggande kunskaper om att rita enkla stapeldiagram. Ritar x-och y-axel. Graderar axlarna på ett korrekt sätt.
Du har goda kunskaper om att rita stapeldiagram. Ritar x- och y-axel, graderar axlarna på ett lämpligt och korrekt sätt.
Du har mycket goda kunskaper om att rita olika stapeldiagram. Ritar x- och y-axel, graderar axlarna på ett lämpligt och korrekt sätt samt ger dem relevanta rubriker.

Problemlösning

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Du kan på ett ganska bra sätt lösa enkla matteproblem som handlar om detta arbetsområde tid .Du väljer och använder metoder som passar ganska bra för att lösa problem.
Du kan på ett bra sätt lösa enkla matteproblem som handlar om detta arbetsområde tid.Du väljer och använder metoder som passar bra för att lösa problem
Du kan på ett mycket bra sätt lösa enkla matteproblem som handlar om om detta arbetsområde tid. Du väljer och använder metoder som passar mycket bra för att lösa problem.

Resonemang

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Du för ett enkelt resonemang om sambandet mellan olika ord och begrepp som detta arbetsområde handlar om, båda skriftligt och muntligt. Du kan även argumentera till viss del för rimligheten i ditt resultat.
Du för ett utvecklat resonemang om sambandet mellan olika ord och begrepp som detta arbetsområde handlar om, båda skriftligt och muntligt. Du kan även argumentera ganska väl för rimligheten i ditt resultat.
Du för ett välutvecklat resonemang om sambandet mellan olika ord och begrepp som detta arbetsområde handlar om, båda skriftligt och muntligt. Du kan argumentera väl för rimligheten i ditt resultat.

Kommunikation

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Redovisningen är kortfattad och därför svår att följa. Det Matematiska språket är enkelt och till viss del anpassat till sammanhanget.
Redovisningen är möjlig att följa men kan innehålla mindre oklarheter. Det matematiska språket är godtagbart och förhållandevis väl anpassat till sammanhanget..
Redovisningen är tydlig och lätt att följa, och det matematiska språket är korrekt och väl anpassat till sammanhanget.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: