Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jag i världen

Skapad 2017-01-22 18:15 i Sternöskolan Karlshamn
Grundskola 2 SO (år 1-3)
Du kommer att få jämföra dig själv i förhållande till vårt land, vår världsdel, våra kontinenter. Du kommer också att titta närmare på jordgloben, världskartan och de olika väderstrecken.

Innehåll

Kursplanens syfte

Du ska utveckla - konkretisering av syftet

Du ska:
kunna jämföra var och hur du lever i förhållande till andra delar av världen.
skriva egna faktatexter utifrån tankekarta eller stödord
kunna peka ut de olika världsdelarna och världshaven på kartan samt kunna väderstrecken.
vara med och diskutera om olika händelser i världen.

Undervisning/arbetssätt

Vi kommer att:
Titta på filmer.
Skriva faktatexter om olika länder och platser som har betydelse för dig.
Träna värlsdelar och världshav i klassen samt på dator.
Diskutera olika händelser från olika delar av världen.
Lära oss söka information på nätet.Kommer att bedöma/dokumentation

Jag kommer att bedöma:

Att du kan namnen på våra världsdelar och världshav.

Att du kan våra väderstreck.

Att du använder stor bokstav och punkt när du skriver dina texter.

Att du aktivt deltar i våra diskussioner

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  SO
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  SO
 • Centralt innehåll
 • Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.
  SO  1-3
 • Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven gör enkla undersökningar av omvärlden, och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelsefulla platser och länder.
  SO   3

Matriser

SO
Jag i världen

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Skriva fakta utifrån tankekartor eller stödord
Jag skriver fakta utifrån tankekartor eller stödord med hjälp av vuxen.
Jag skriver fakta utifrån tankekartor eller stödord. Jag använder endast enkla meningar och inga egna reflektioner.
Jag skriver fakta utifrån tankekartor eller stödord. Jag skriver med hela meningar och skriver även ned egna reflektioner.
Diskutera, jämföra
Jag väljer att vara tyst när vi diskuterar om hur människor lever i olika delar av världen
Jag visar att jag till viss del har kan jämföra om hur människor lever i olika delar av världen i förhållande till mig själv.
Jag reflekterar, analyserar och jämför hur människor lever i olika delar av världen, i förhållande till mig själv
Världsdelarna
Jag kan visa väderstrecken, världsdelarna och världshavens läge med hjälp av namnen på kartan samt stöd ifrån vuxen
Jag kan visa väderstrecken, världsdelarna och världshavens läge med hjälp av namnen kartan
Jag kan visa väderstrecken, världsdelarna och världshavens läge.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: