Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jämföra länder - en jorden runt resa!

Skapad 2017-01-22 22:45 i Domnarvets skola Borlänge
En fyra veckors kurs med världsdelar och dess länder samt en avslutande analys med jämförelse av två länder i två olika världsdelar.
Grundskola 7 Geografi
Upptäck världen, dess världsdelar och länder i en geografisk analys. Förutsättningarna för liv på jorden är unika, föränderliga och sårbara. Det är därför alla människors ansvar att förvalta jorden så att en hållbar utveckling blir möjlig. Samspelet mellan människan och hennes omgivning har gett upphov till många olika livsmiljöer. Geografi ger oss kunskap om dessa miljöer och kan bidra till förståelse av människans levnadsvillkor. Genom undervisningen ska du få möjlighet att utveckla kunskaper om, och kunna göra jämförelser mellan, olika platser, regioner och levnadsvillkor.

Innehåll

Planering:

V1 (13)

Måndag  Tisdag 7B 09.25-10:15 sal 22

Introduktion/ kunskapsnivå exempel från nationella prov, att göra en geografisk analys, Jordgloben, Pangea, klimat och vegetationszoner repetition

Onsdag 7B 12:50-14:10 sal 22

Topografi, koordinatsystem, GIS - film, slutuppgift

Torsdag 7B 8:30-9:40 sal 22

Topografi, koordinatsystem, 

migration-klimat-naturresurser 

V2 (14)

Tisdag 7A 09.25-10:15 sal 22

Europa - Har du lyssnat test!

Onsdag 7A12:50-14:10 sal 22

Afrika- Har du lyssnat test!

Torsdag 7A 8:30-9:40 sal 22

Asien- Har du lyssnat test!

V3 (15)

Tisdag 7A 09.25-10:15 sal 22

Amerika- Har du lyssnat test!

Onsdag 7A12:50-14:10 sal 22

Oceanien- Har du lyssnat test!

Torsdag 7A 8:30-9:40 sal 22

Slutuppgift

V4 (17)

Tisdag 7A 09.25-10:15 sal 22

Slutuppgift

Onsdag 7A12:50-14:10 sal 22

Vernissage/redovisning

Torsdag 7A 8:30-9:40 sal 22

Analys av länderna

 

Undervisning:  
Vi kommer att arbeta med föreläsningar, läroböcker, faktahäften, övningar, spel och begrepp. Under lektionerna kommer vi att varva arbeta med startuppgifter, föreläsningar och arbetsuppgifter med diskussioner och genomgångar. Du kommer även få arbeta med en analys av två länder som ska redovisas i form av en väggplansch där vi tillsammans går runt i vernissageform och tittar samt diskuterar och problematiserar länderna. Denna redovisningsform ligger till grund i det avslutande skriftliga arbetet med en kortare analys.

 

 

Elevens mål:  

Du ska kunna namn och läge på världsdelarna, stora länder och städer, sjöar och hav. 

Du ska kunna ange och finna exakta positioner med hjälp av jordens gradnät. 

Du ska veta vilka jordens klimat­ och vegetationszoner är  och var de finns samt på vilka sätt klimatet påverkar människors levnadsvillkor. 

Du ska veta lite om hur jordens befolkning är fördelad över jordklotet samt orsaker till och konsekvenser av den ojämna befolkningsfördelningen.  

Du ska veta hur människor samspelar med natur och miljö på olika ställen på jorden. 

Du ska kunna jämför länder med varandra när det gäller storlek, placering, natur, klimat, befolkning, naturresurser 

Du ska kunna de centrala ord och begrepp inom geografiämnet som handlar om kartor, klimat och vegetationszoner.  

Uppgifter

  • Jämföra länder

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: