Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stormaktstidens Sverige

Skapad 2017-01-22 23:04 i Irstaskolan Västerås Stad
Grundskola 6 Historia
”Du gamla du fria”. I andra versen sjunger vi ”Du tronar på minnen från fornstora dar, då ärat ditt namn flög över jorden”. Det är förstås stormaktstiden vi sjunger om i versen.

Under 1600-talet hände mycket som förändrade Sverige och denna tid brukar vi kalla för stormaktstiden. Sverige hade då stor makt i Europa och krigade till sig landområden.

Vi ska tillsammans ta reda på och förstå hur denna tid av krig påverkade människorna i vårt land och lära känna några historiska personer.

Innehåll

Syfte - Varför?

Människans förståelse av det förflutna och perspektiv på framtiden. På så sätt påverkar det förflutna både våra liv i dag och våra val inför framtiden. Ett historiskt perspektiv ger oss redskap att förstå och förändra vår egen tid.

Centralt innehåll - Vad?

Under detta arbetsområde kommer du utveckla dina kunskaper om:

 • tidsbegreppet stormaktstiden 
 • historiska personer: Gustav II Adolf, drottning Kristina, Axel Oxenstierna, Karl X Gustav, Karl XI och Karl XII och Vasaskeppet.Händelser som till exempel, slaget vid Lützen,Trettioåriga kriget, freden i Roskilde, Det stora nordiska kriget och slaget vid Poltava mm
 • likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med idag.
 • hur historien har påverkat oss idag
 • historiska begrepp

Arbetssätt - Hur?

 • Läsa fakta om stormaktstiden 
 • Skriva sammanfattningar
 • Se film
 • Diskussioner i helklass/grupp

Bedömning

 • Ditt resonemang i gruppdiskussionerna
 • Din aktivitet i klassrumsdiskussionerna
 • Din förmåga att använda och tolka flera källor
 • Skriftligt prov

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Nordens och Östersjöområdets deltagande i ett globalt utbyte, till exempel av handelsvaror, språk och kultur.
  Hi  4-6
 • Det svenska Östersjöriket. Orsakerna till dess uppkomst och konsekvenser för olika människor och grupper runt Östersjön. Migration till och från samt inom det svenska riket.
  Hi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6
 • Hur historiska personer och händelser, till exempel drottning Kristina, Karl XII och häxprocesserna, har framställts på olika sätt genom olika tolkningar och under skilda tider.
  Hi  4-6
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  4-6
 • Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
  Hi  E 6
 • Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
  Hi  E 6
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Hi  E 6
 • Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla resonemang om källornas användbarhet.
  Hi  E 6

Matriser

Hi
Historia år 6

F
E
C
A
Använda och resonera om källor och olikheter i framställningar.
Du har ännu inte utvecklat förmågan i nivå med kunskapskraven för E.
Du kan använda historiska källor för att dra enkla slutsatser om hur människor lever. Du diskuterar på ett enkelt sätt hur källor kan användas och varför det finns likheter och skillnader i olika beskrivningar av tidsperioder, händelser och personer.
Du kan använda historiska källor för att dra enkla slutsatser om hur människor lever. Du diskuterar på ett utvecklat sätt hur källor kan användas och varför det finns likheter och skillnader i olika beskrivningar av tidsperioder, händelser och personer.
Du kan använda historiska källor för att dra enkla slutsatser om hur människor lever. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt hur källor kan användas och varför det finns likheter och skillnader i olika beskrivningar av tidsperioder, händelser och personer.
Kunskap om historiska personer/händelser
Du har ännu inte utvecklat förmågan i nivå med kunskapskraven för E.
Du har baskunskaper om hur det var förr i tiden och om historiska händelser och personer.
Eleven har goda kunskaper om hur det var förr i tiden och om historiska händelser och personer.
Du har mycket goda kunskaper om hur det var förr i tiden och om historiska händelser och personer.
Resonemang om levnadsvillkor - utvecklingslinjer
Du har ännu inte utvecklat förmågan i nivå med kunskapskraven för E.
Du kan diskutera på ett enkelt sätt hur samhället förändras, vad människor gör och hur de lever. Du diskuterar orsaker och följder till detta på ett enkelt sätt.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt hur samhället förändras, vad människor gör och hur de lever. Du diskuterar orsaker och följder till detta på ett utvecklat sätt.
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt hur samhället förändras, vad människor gör och hur de lever. Du diskuterar orsaker och följder till detta på ett välutvecklat sätt.
Utvecklingslinjer - orsak och konsekvens
Du har ännu inte utvecklat förmågan i nivå med kunskapskraven för E.
Du kan visa och förklara spår av historien i den tid vi lever i. Du kan på ett enkelt sätt visa hur invandring, politik och möten mellan olika kulturer har påverkat den tid vi lever i.
Du kan visa och förklara spår av historien i den tid vi lever i. Du kan på ett utvecklat sätt visa hur invandring, politik och möten mellan olika kulturer har påverkat den tid vi lever i.
Du kan visa och förklara spår av historien i den tid vi lever i. Du kan på ett välutvecklat sätt visa hur invandring, politik och möten mellan olika kulturer har påverkat den tid vi lever i.
Historiska begrepp
Du har ännu inte utvecklat förmågan i nivå med kunskapskraven för E.
Du kan använda historiska begrepp på ett ganska bra sätt när du studerar och diskuterar historia.
Du kan använda historiska begrepp på ett bra sätt när du studerar och diskuterar historia
Du kan använda historiska begrepp på ett mycket bra sätt när du studerar och diskuterar historia
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: