Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Koordinatsystem och Algebra_åk 6_2017

Skapad 2017-01-23 10:05 i Friskolan Asken Grundskolor
Grundskola 4 – 6 Matematik
Hur avläser man en punkt i ett koordinatsystem? Vad är skillnaden mellan medelvärde och median? Vilket samband är proportionell? Vad är skillnaden mellan ett uttryck och en ekvation? Hur löser man en ekvation? Efter våra genomgångar kommer du kunna svara på dessa frågor!

Innehåll

Mål för dessa teman är:

  • beskriva vad ett koordinatsystem är,
  • avläsa och skriva koordinater för  punkter,
  • rita koordinatsystem och sätta ut punkter,
  • läsa av och rita diagram med proportionella samband,
  • lägesmåtten och medelvärde,
  • veta att ett obekant tal kan skrivas med en bokstav, t.ex. x eller y,
  • förstå och kunna skriva algebraiska uttryck,
  • veta hur geometriska mönster kan beskrivas och uttryckas,
  • kunna förklara vad en ekvation är och lösa en ekvation.

 

De matematiska ord som vi kommer att använda här är:

Koordinatsystem, koordinat, punkt, x-axel, y-axel, origo, rät linje, proportionella samband, typvärde, median, medelvärde.

I algebra: Obekant tal, algebraiska uttryck, likhet, ekvation.

Matriser

Ma
Algebra för 6L

E
C
A
Begreppsförmåga
  • Ma  4-6
Du vet hur man sätter koordinater för en punkt. Du vet vad koordinatsystem består av. Du kan i stort sätt avläsa diagrammet rätt. Du kan hitta typvärde, median och räkna ut medelvärde. Ibland blandar du ihop dem. Du förstår vad ekvationen är för något och kan räkna enkla ekvationer. Du kan räkna ut värde på ett uttryck om du får veta hur stort variabel är. Du kan rita en ny figur i ett mönster. Du kan skriva ett uttryck för en figurs sidor.
Du är trygg med att pricka in punkterna i ett koordinatsystem. Du ritar antingen tabell eller diagram. Du hittar typvärde, median och räknar ut medelvärde på ett ganska tryggt sätt. Du är trygg med enkla ekvationer och löser även svårare ekvationer. Ibland felar du i svårare ekvationer. Du är säker i arbetet med uttryck. Du kan rita en ny figur i ett mönster och är på gång att skriva formeln för mönstret. Du kan skriva ett uttryck för en figurs sidor, omkrets och är på gång att ställa upp en ekvation för omkretsen.
Du kan utan hinder rita en tabell och rita ett diagram efter tabellen. Du hittar lätt typvärde och median och räknar ut tryggt medelvärde. Du hittar obekant för svårare ekvationer. Du hittar rätt uttryck som visar på ett samband. Du ställer upp ekvationen och räknar ut den obekanta. Du är mycket trygg i att arbeta med uttryck.
Problemlösnings-förmåga
Du kan med hjälp av andra lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
Du kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med ganska god anpassning till problemets karaktär.
Du kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär.
Metod-förmåga
Du kan välja och använda någon metod för att göra enkla beräkningar och lösa enkla matematiska problem. Du får tillfredsställande resultat.
Du behärskar flera matematiska metoder. Du väljer en metod med relativt god anpassning till enkla matematiska problem. Du får goda resultat.
Du behärskar flera matematiska metoder. Du väljer den mest effektiva metoden med god anpassning till enkla matematiska problem. Du får mycket goda resultat.
Resonemangs-förmåga
Du redovisar på ett i huvudsak fungerande sätt. Du reflekterar enkelt och med lite hjälp av lärare om resultatens rimlighet. Du bidrar till att ge ett till förslag på hur man kan lösa ett matematiskt problem.
Du redovisar på ett ganska välfungerande sätt. Du reflekterar utvecklat och dina resonemang om resultatens rimlighet är ganska välunderbyggda. Du kan ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Du redovisar på ett väl fungerande sätt. Dina resonemang om resultatens rimlighet är välutvecklade. Du kan ge förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Kommunikations-förmåga
Du är, i stort sätt, begriplig och använder då bilder, symboler, tabeller och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till uppgifterna.
Du kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt och använder då bilder, symboler, tabeller och andra matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till sammanhanget.
Du kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då bilder, symboler, tabeller och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till sammanhanget.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: