Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Algebra och mönster samt geometri

Skapad 2017-01-23 12:03 i Vallhamra skola Partille
Planering med stöd av "Matematikboken XYZ"
Grundskola 8 Matematik
I kapitel 3 lär vi oss att arbeta med algebraiska uttryck och mönster. I kapitel 4 tränar vi på att räkna med olika geometriska figurer.

Innehåll

Genomförande

Vi arbetar med lärobokens algebra - och mönsterkapitel (3) samt geometrikapitel (4). Alla nya moment inleder vi med gemensamma genomgångar och därefter arbetar eleverna både enskilt och i grupp med det aktuella avsnittets förmågor enligt kursplanemålen.Till vår hjälp har vi

 • övningsstenciler som tränar grundläggande metoder och begrepp
 • lärobokens träningsuppgifter 
 • gruppövningar med resonera och utveckla
 • undersökande och praktiska räkneuppgifter
 • problemlösning
 • lärobokens läxavsnitt som tränar både aktuell och tidigare kunskap
 • begrepps - och räknemaskinen på matematikbokenxyz.se
 • extramaterial för alla olika nivåer vid behov/önskemål

 

Bedömning 

Bedömningen sker både muntligt och skriftligt dels fortlöpande under arbetets gång och dels med hjälp av inlämningsuppgifter och förhör/prov.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Lgr11
 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  7-9
 • Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer.
  Ma  7-9
 • Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  7-9
 • Geometriska objekt och deras inbördes relationer. Geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  7-9
 • Avbildning och konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala vid förminskning och förstoring av två- och tredimensionella objekt.
  Ma  7-9
 • Metoder för beräkning av area, omkrets och volym hos geometriska objekt, samt enhetsbyten i samband med detta.
  Ma  7-9
 • Geometriska satser och formler och behovet av argumentation för deras giltighet.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
  Ma  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
  Ma  E 9
 • Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
  Ma  E 9
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 9
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 9
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
  Ma  E 9
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 9
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till syfte och sammanhang.
  Ma  E 9
 • I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
  Ma  E 9

Matriser

Ma
Matematik åk 7-9 Lgr11

Extra insats krävs
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
Ny nivå
Problemlösning
Formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder
Du bidrar till att formulera modeller. Du för enkla och till viss del underbyggda resonemang. Du bidrar till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt. Du löser problem på ett i huvudsak fungerande sätt med viss anpassning till problemet.
Du formulerar modeller som efter någon bearbetning kan användas. Du för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang. Du ger något förslag på alternativt tillvägagångssätt. Du löser problem på ett relativt väl fungerande sätt med förhållandevis god anpassning till problemet.
Du formulerar modeller. Du för välutvecklade och väl underbyggda resonemang. Du ger flera förslag på alternativa tillvägagångssätt. Du löser problem på ett väl fungerande sätt med god anpassning till problemet.
Begrepp
Använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp
Du har grundläggande kunskaper om begrepp och använder dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.Du beskriver begreppen på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla resonemang.
Du har goda kunskaper om begrepp och använder dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.Du beskriver begreppen på ett relativt väl fungerande sätt och för utvecklade resonemang.
Du har mycket goda kunskaper om begrepp och använder dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.Du beskriver begreppen på ett väl fungerande sätt och för välutvecklade resonemang.
Metod
Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter
Du väljer och använder i huvudsak fungerande metoder med viss anpassning och med tillfredsställande resultat.
Du väljer och använder ändamålsenliga metoder med relativt god anpassning och med gott resultat.
Du väljer och använder i huvudsak ändamålsenliga och effektiva metoder med god anpassning och med mycket gott resultat.
Kommunikation och resonemang
Föra och följa matematiska resonemang och använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
Du redogör för och samtalar om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt med viss anpassning.
Du redogör för och samtalar om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt med förhållandevis god anpassning.
Du redogör för och samtalar om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt med god anpassning.
Kommunikation och resonemang
Föra och följa matematiska resonemang och använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
Du framför och bemöter argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
Du framför och bemöter argument på ett sätt som för resonemangen framåt.
Du framför och bemöter argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar den.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: