Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grundläggande engelska

Skapad 2017-01-23 14:24 i Marnässkolan Ludvika
Grundskola 4 Engelska
Du kommer arbeta med grundläggande ordförråd inom engelskan. Det handlar om siffror färger djur familj vanligaste verben mm.

Innehåll

Du kommer arbeta till att börja med i grundläggande material där fokus ligger på ordförråd och förståelser av enklare text.  Till din hjälp har du chromebook samt modersmålslärare/klasslärare. Du ska fokusera på att lära dig grundläggande ordförråd inom engelskan samt kunna enklare fraser där detta ordförråd används. Nästa steg blir kortare texter i textbook och workbook.

Matriser

En
Engelska - mål att nå i år 4 - 5

Förståelse

På väg mot vidare mål
Når målen mer utvecklat
Når grundläggande mål
På väg mot målen
Du kan förstå ... i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
helheten och uppfatta väsentliga detaljer
det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer
det mest väsentliga av innehållet
Du kan förstå ... i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
helheten och uppfatta väsentliga detaljer
det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer
det mest väsentliga av innehållet
Du visar förståelse genom att ... redogöra ...
översiktligt
i enkel form
i enkel form
för och kommentera innehållet ...
och detaljer
och detaljer
samt genom att med ... resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
gott
tillfredsställande
godtagbart
För att underlätta din förståelse av innehållet i det talade språket kan du ... för lyssnande och talande.
i viss utsträckning välja och använda dig av strategier
i viss utsträckning välja och använda dig av strategier
i viss utsträckning välja och använda dig av strategier
För att underlätta din förståelse av innehållet i texterna kan du ... för skrivande och läsning.
i viss utsträckning välja och använda dig av strategier
i viss utsträckning välja och använda dig av strategier
i viss utsträckning välja och använda dig av strategier
Du kan välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt ... använda det valda materialet i din egen produktion och interaktion.
på ett relevant och effektivt sätt
på ett relevant sätt
med viss relevans

Kommunikation

På väg mot vidare mål
Når målen mer utvecklat
Når grundläggande mål
På väg mot målen
I muntliga framställningar av olika slag kan du formulera dig ...
enkelt, relativt tydligt och relativt samman- hängande.
enkelt, relativt tydligt och till viss del samman- hängande.
enkelt och begripligt med fraser och meningar
I skriftliga framställningar av olika slag kan du formulera dig ...
enkelt, relativt tydligt och relativt samman- hängande.
enkelt, relativt tydligt och till viss del samman- hängande.
enkelt och begripligt med fraser och meningar
I muntlig interaktion kan du uttrycka dig ...
enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I skriftlig interaktion kan du uttrycka dig ...
enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
Dessutom kan du välja och använda dig av ... som löser problem i och förbättrar interaktionen.
flera olika strategier
några olika strategier
någon strategi
För att förtydliga och variera din kommunikation kan du bearbeta och göra ... förbättringar av egna framställningar.
enkla
enkla
enstaka enkla
Du kommenterar ... några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
översiktligt
i enkel form
i enkel form
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: