Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ekologi

Skapad 2017-01-23 14:34 i Bäckaskolan F-6 Trelleborg
Mål Arbetssätt Bedömning
Grundskola 4 Teknik Biologi
Ekologi - läran om samspelet mellan växter, djur och andra organismer i naturen

Innehåll

Mål med arbetet

Du ska:

 • Kunna delta i naturvetenskapliga samtal och diskussioner.
 • Kunna genomföra en undersökning av ett ekosystem.
 • Kunna beskriva hur ett kretslopp fungerar.
 • Kunna förklara vad biologisk mångfald är.
 • Kunna beskriva skillnaden mellan näringskedja och näringsväv.
 • Kunna ge exempel på skillnade i jordbruket förr och nu
 • Kunna resonera kring hållbar utveckling.

Frågeställningar och begrepp

Begrepp

 • Ekologi
 • Ekosystem
 • Ekosystemtjänster
 • Hållbar utveckling
 • Energikällor
 • klimatförändring
 • Kretslopp
 • Fotosyntes
 • Producent
 • Konsument
 • Nedbrytare
 • Näringskedja
 • Näringsväv
 • surt regn 
 • allemansrätten

 

Arbetssätt och redovisningsform

 • Vi kommer att läsa faktatexter och arbeta med frågor till texterna
 • Vi kommer skriva en argumenterande text 
 • Vi kommer att se på filmer om ekologi och hållbar utveckling
 • Vi kommer att göra undersökningar och redovisa resultaten i en labbrapport.

 

Visa din kunskap - bedömning

Jag kommer bedöma din

 • förmåga att själv söka information i olika faktatexter till din redovisning.
 • förmåga att delta och vara aktiv i olika diskussioner där du delger dina tankar.
 • förmåga att göra en undersökning och skriva en labbrapport inom arbetsområdet Ekologi.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
  Bi  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.
  Bi  4-6
 • Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  4-6
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
  Bi  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Bi  4-6
 • Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta.
  Tk  4-6
 • Olika sätt att hushålla med energi i hemmet.
  Tk  4-6
 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.
  Tk  4-6

Matriser

Bi Tk
Ekologi

Rubrik 1

Nivå 1
Jag är ganska säker
Nivå 2
Jag är säker
Nivå 3
Jag är mycket säker
Ekologi
Jag kan berätta vad ekologi är.
Ekosystem
Jag kan ge exempel på några olika ekosystem och hur de fungerar.
Näringskedjor
Jag kan berätta vad en näringskedja och vad en näringsväv är och ge exempel på sådana.
Kretslopp
Jag kan beskriva hur ett kretslopp fungerar.
Föroreningar
Jag kan ge olika exempel på hur miljön påverkas av föroreningar.
Hållbar utveckling
Jag kan ge exempel på hur vi måste leva för att få en hållbar utveckling.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: