Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vikingatiden

Skapad 2017-01-23 16:09 i Djupedalskolan Härryda
Planering och bedömning av arbetsområdet vikingatiden
Grundskola 4 Religionskunskap Historia
Vi kommer att arbeta med den senare delen av järnåldern som kallas vikingatiden.

Innehåll

Undervisningen

Under lektionerna kommer du att kunna skaffa dig de kunskaper du behöver om tidsperioden. Du kommer att tillsammans med några kamrater att läsa texter, diskutera, ta beslut för er vikingafamilj och skriva texter. Du ska skriva både faktatexter och texter där du berättar om t ex miljöer och resplaner. Vi kommer att läsa texter ur olika källor och också prata om vad en historisk källa är. Vi ska också se på filmer, samtala och resonera i smågrupper, lyssna på berättelser och undersöka historiska källor. Vi tränar också på olika historiska begrepp. Vi ska t ex träna på att resonera om likheter och skillnader, orsak och konsekvens m m. Du kommer att få bevisa din kunskap om vikingarnas kläder, hus, skepp mm genom att göra egna bilder.

 

 

Du ska kunna

 • Berätta om hur människor levde, arbetade, fördelade arbetet och skaffade mat
 • Redogöra för vart de reste och varför
 • Förklara vilka orsakerna var till att vikingarnas resor upphörde
 • Beskriva på vilket sätt resorna och kontakterna med andra länder ökade människornas kunskaper
 • Berätta om asatron och hur vi kan se spår av den idag.
 • Använda historiska källor och med hjälp av dem dra slutsatser om hur människor levde. Vad säger källorna oss?
 • Kunna förklara hur bilden av vikingar är i vår tid och hur väl du tycker att det stämmer.
 • Visa att du kan använda olika historiska begrepp

Du kommer att få visa vad du kan genom,

 • skriftliga och muntliga frågor.
 • de texter du skriver.
 • samtal i mindre grupper.
 • att göra egna bilder som bevisar din kunskap

Matriser

Hi Re
Vikingatiden

Du behöver träna mer
Visat att du kan
Du kan berätta om hur människor levde, skaffade mat och fördelade arbetet.
Du kan berätta om vart vikingarna reste och varför de reste.
Du kan beskriva hur resorna ökade kontakterna med och kunskaperna om människor i andra länder.
Du kan berätta om asatron och hur vi kan se spår av den idag.
Du kan använda historiska källor och resonera om källorna är användbara.
Du kan beskriva hur bilden av vikingar är idag.
Du kan använda historiska begrepp.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: