Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

I sagans värld - rödluvans planering vt 2017

Skapad 2017-01-23 16:33 i Månvägens förskola Färgelanda
Mall att använda till planering av fokus-/dokumentationsområden.
Förskola
Rödluvans planering av våren 2017 samt fokusområdet "utveckling och lärande". Planeringen utgår från det övergripande temat "I sagans värld".

Innehåll

Mål från styrdokument

Se nedan. 

Bakgrund till mål och eget formulerat verksamhetsmål.

Utifrån observationer har vi dokumenterat barnens intressen inom kategorierna språk, matematik och naturvetenskap/teknik. Vi har noterat barnens nyfikenhet kring rim och ramsor, alfabetet, geometriska former samt magnetism och ljud. Eftersom vår förskola står inför en utbyggnad av lokalerna och därmed kommer påverka barnens vardag här på förskolan vill vi göra barnen delaktiga i processen kombinerat med de områden barnen visat intresse för. Vårt övergripande tema "i sagans värld" kommer därmed speglas av detta och utgå från "Byggare Bob". Färgelanda kommuns prioriterade mål är i år flerspråkighet vilket vi kommer arbeta med på olika vis. 

Det egna formulerade verksamhetsmålet är att göra barnen delaktiga i processen kring utbyggnaden av förskolan.   

Målkriterier som gör målet utvärderingsbart

Utveckling pågår när varje barn:

 • Visar nyfikenhet för språk.
 • Uttrycker och undersöker matematiska begrepp
 • Visar intresse för att undersöka olika material och redskap

Insatser för att nå målet

Arbetssätt och metoder.

- Utgå från fyrfältstabell och kartlägga barnens förkunskaper och vidare lärande.

- Läsa böcker om Byggare Bob.

- Undersöka de olika karaktärerna/maskinerna närmare. 

- Gå på geometrisk formjakt både ute och inne. 

- Undersöka ljud och magnetism. 

- Utforska såväl skrivet som verbalt språk. 

- Uppmärksamma och möjliggöra flerspråkig kommunikation. 

- Medforskande pedagoger 

- Utgå från barnens intressen.

Litteratur/forskningsamknytning

TRAS/MIO

"Teknikgrytan" av Hans Persson

"Russinhissen" av Hans Persson

"Det matematiska barnet" av Elin Lie Reikerås och Ida Heiberg Solem. 

"Språkstimulering Del 1: Tal och skrift i förskoleåldern" av Bente Eriksen Hagtvet. 

 

Barnens delaktighet genom hela processen

Fyrfältsmodell, diskussion och dialog, pedagogisk dokumentation, återkommande samtal och reflektion. 

Vårdnadshavares delaktighet

UNIKUM, pedagogisk dokumentation samt dialog. 

Förutsättningar för att insatserna ska bli av

Organisera smågrupper, relevant material tillgängligt, närvarande pedagoger.

Utvärdering.

Alla pedagoger delaktiga i det systematiska kvalitetsarbetet. Kontinuerligt genomföra reflektionsprotokoll samt en utvärdering i slutet av terminen. Pedagogerna genomför lämpliga BRUK-enkäter, dialog med barn och barnobservationer. Analys av pedagogisk dokumentation och reflektionsprotokoll. Sammanställning och utvärdering planeras till bestämd vecka. 

Kopplingar till läroplanen

 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • som har ett annat modersmål än svenska utvecklar sin kulturella identitet och sin förmåga att kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål.
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: