Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion

Skapad 2017-01-23 19:12 i Mörarps skola Helsingborg
Grundskola F – 2 Bild SO (år 1-3)
Vad menas egentligen med religion? I det här temat kommer du att få lära dig om de tre största religionerna; judendom, kristendom och islam. Under några veckor kommer du att få bekanta dig med berättelser från gamla testamentet. När temat är slut kommer du att ha lärt dig en hel del nya ord som du kanske har hört tidigare och inte riktigt förstod vad de betydde.

Innehåll

 

Du ska utveckla följande förmågor

 

Analytisk förmåga: att kunna jämföra kristendom, judendom och islam. Du ska kunna se likheter och skillnader mellan religionerna.

Begreppslig förmåga: att lära dig nya ord och förstå vad de betyder.

Kommunikativa förmåga: att kunna uttrycka dig i tal och skrift.

 

Detta ska vi göra

Samtal om livsfrågor och kristna traditioner.

Högläsning ur Gamla Testamentet

Återberättande av berättelserna

Samtal om kristendom, judendom och islam

 

Du visar dina förmågor genom att

Du deltar aktivt  samtal, diskussioner, och återberättandet.

Du skall kunna beskriva någon plats i Mörarp som kopplas samman med en religion.

Du ger exempel på kristendomens roll i skolan och hemorten förr i tiden.

Du kan använda dig av begreppen f.Kr och e.Kr på rätt sätt.

Du ska kunna återberätta någon del ur berättelserna om Abraham, Isak, Jakob, Josef eller Mose.

Du ska kunna beskriva några likheter och skillnaderna i kristendomen, judendomen och islam.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  SO
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  SO
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  SO
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  SO  1-3
 • Kristendomens roll i skolan och på hemorten förr i tiden.
  SO  1-3
 • Religioner och platser för religionsutövning i närområdet.
  SO  1-3
 • Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.
  SO  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor.
  SO   3
 • Dessutom beskriver eleven några platser för religionsutövning, och kopplar samman dessa med religioner som utövas i närområdet.
  SO   3
 • Eleven kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen.
  SO   3
 • Eleven återger delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln, samt i berättelser om gudar och hjältar i olika myter.
  SO   3
 • Dessutom ger eleven exempel på kristendomens roll i skolan och hemorten förr i tiden.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: