Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa, vt17

Skapad 2017-01-23 19:52 i Nyhammars skola Ludvika
Grundskola 1 – 3 Idrott och hälsa
På idrotten vill jag ge verktyg för att du ska kunna och vilja delta i olika idrotter och friluftsaktiviteter. Under vårterminen kommer du att utöva friluftsliv, leka lekar, träna muskler, kordination och kondition, simma, dansa och leda delar av en idrottslektion.

Innehåll

Vad vi ska lära oss? Varför just detta?

Du ska få lära dig att röra dig på olika sätt i växlande miljöer, tex ute, inne och i vatten.

Det här lär vi oss för att vi ska klara av så mycket olika saker som möjligt och våga prova nya saker.

 

 

Hur ska vi lära oss detta?

Du lär lär dig genom att delta och göra ditt bästa på lektionerna. 

Vad kommer att bedömas?

Jag kommer att bedöma din förmåga att;

* aktivt delta i olika övningar

* följa regler och instruktioner

* samarbeta

* ta eget ansvar

Hur du får visa vad du kan?

Du visar vad du kan genom att;

* delta aktivt under idrottslektionerna

* delta aktivt i samtal och diskusioner

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
  Idh  1-3
 • Enkla lekar och danser och deras regler.
  Idh  1-3
 • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
  Idh  1-3
 • Lekar och rörelser i vatten. Att balansera, flyta och simma i mag- och ryggläge.
  Idh  1-3
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.
  Idh  1-3
 • Att orientera sig i närmiljön och enkla kartors uppbyggnad. Begrepp som beskriver rumsuppfattning.
  Idh  1-3
 • Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.
  Idh  1-3
 • Allemansrättens grunder.
  Idh  1-3
 • Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelser.
  Idh  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: