👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Krönika vt- 17

Skapad 2017-01-23 20:34 i Torpskolan Lerum
Grundskola 8 – 9 Svenska

Innehåll

Syfte:

Du ska få utveckla din skriftliga förmåga och träna dig på att skriva en personlig text med syfte att påverka. Texttypen som du ska få möta är krönika. I en krönika skriver krönikören sina personliga tankar kring en aktuell händelse som kan vara krönikörens privata eller något som tagits upp i massmedia. Texten ska få läsaren att börja tänka efter själv. Genom att formulera sina egna tankar vill han eller hon väcka läsarens intresse och engagemang. Krönikor finns i de flesta dags- och veckotidningar. De är utformade som spalter och ofta är det en återkommande krönikör som har en egen spalt och skriver i varje nummer av tidningen eller på en fast dag. Krönikören är inte alltid journalister utan kan också vara författare, politiker eller kändisar.

 

Undervisning:

Du arbetar med detta från vecka 2-6. Du kommer få arbeta i grupp, par och enskilt för att utveckla din skriftliga förmåga. 

Du kommer få lyssna till genomgångar kring texttypen, läsa olika krönikor och analysera innehåll, språk och texttyp tillsammans i par eller mindre grupp. Du kommer också få skriva en egen krönika och titta på olika elevexempel, samt träna dig på att ge respons och bedöma en text. Avslutningsvis så vill jag att du skriver en reflektion/utvärdering hur du har utvecklat din skriftliga förmåga under arbetsområdet. 

 

Uppgift:

Du ska skriva en krönika som skall kunna publiceras i en tidning på en ungdomssida. Den skall innehålla ca 330 ord och skrivas på din ipad.

Din renskrift ska helst vara i tidningslayout med en ingress, i spaltform och med någon passande bild. Om du vill kan du också ha en by-line. 

En mer tydlig information kring uppgiften finns publicerad på sv-bloggen här på unikum. 

 

Texten ska vara delad på google drive redan från början så att jag kan ta del av din skrivprocess och ge respons under skrivandets gång. 

 

 

Bedömning

Syftet i första hand är att utveckla din skriftliga förmåga och på att du ska bli säker på krönika som texttyp inför de nationella proven.

Om jag av någon anledning skulle behöva ett kompletterande skriftligt underlag, utöver skrivuppgiften från de nationella proven, så vill jag ha möjlighet att bedöma din text utifrån den matris som finns publicerad till denna planering. Texten kan med andra ord bli viktig ifall jag behöver ha ännu mer kompletterande underlag i min slutbedömning. 

Uppgifter

 • Lässtrategier

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Krönika

Kommunikativ kvalité

Syfte och begriplighet
fungerar i det tänkta sammanhanget efter viss bearbetning
fungerar i det tänkta sammanhanget
fungerar väl i det tänkta sammanhangen
Medveten om mottagare
gör försök att anpassa texten till läsaren
är anpassad till läsaren
är väl anpassad till läsaren

Innehåll

Utveckling av innehåll Genremedveten
innehåller i huvudsak viktiga uppslag, de flesta utvecklas något
innehåller i huvudsak viktiga uppslag som utvecklas
genrens möjligheter utnyttjas
Berättande text
redovisar händelser mer än förmedlar upplevelser
förmedlar upplevelser och reflekterar kring dem
förmedlar, tolkar och värderar upplevelser
Utredande/Argumenterade text
den egna tankegången framgår och är delvis underbyggd
den egna tankegången framgår och är underbyggd
den egna tankegången framgår och är väl underbyggd
visar ansatser till kritiskt resonemang
för ett kritiskt resonemang
innehåller exempel/detaljer med viss betydelse för helheten
innehåller träffande exempel/detaljer med betydelse för helheten
god balans mellan: detaljer - helhet, personligt - allmänt

Struktur

Uppbyggnad -Fokus
Uppbyggnaden är tydlig t ex främst kronologiskt.
Uppbyggnaden är tydlig.
Uppbyggnaden är välvald med tanke på ämnet.
Textbindning
enkel textbinding t ex genom sambandord (t ex och/men)
varierad textbinding t ex genom sambandord
varierad och ändåmålsenlig textbinding t ex genom sambandord

Språk

Ordval
Ordvalet uppfyller i huvudsak uppgiftens krav.
Ordvalet är passande och varierat,
Ordval med flyt och avvägda många detaljer.
Tempus
Tempusbruket är i huvudsak korrekt.
Tempus är anpassad efter olika tidsperspektiv.
Tempus är anpassad efter olika tidsperspektiv och används på ett medvetet sätt.
Meningsbyggnad
Meningsbyggnaden är i huvudsak rätt.
Meningsbyggnaden är varierad och i huvudsak rätt.
Meningsbyggnaden är varierad och träffsäker.
Stil
Viss stilistisk anpassning efter ämne/situation.
God stilistisk anpassning efter ämne/situation.

Skrivregler

Skiljetecken
Relativt gott bruk av skiljetecken .
Relativt gott bruk av skiljetecken och rubriker.
Gott bruk av skiljetecken och rubriker.
Styckemarkering
Relativt gott bruk styckeindelningar.
Gott bruk av styckeindelning.
Stavning
vissa stavfel som inte stör förståelse
få stavfel
ytterst få stavfel