Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

I taket lyser stjärnorna vt 2017

Skapad 2017-01-24 06:24 i Förslövs skola F-9 Båstad
En planering utifrån läsning av romanen I taket lyser stjärnorna, med fokus på analys och tolkning samt skrivandet.
Grundskola 6 – 7 Svenska
Om du dör mamma då tar jag självmord. Det gör jag. Då tar jag självmord. Nej, förresten. Det heter inte ta självmord. Det heter begå självmord och det heter ta livet av sig. Alltså. Om du dör mamma, då tar jag livet av mig.

Så här inleds ungdomsromanen I taket lyser stjärnorna, som vi kommer läsa, samtala om och skriva kring under några veckor. Boken tilldelades Augustpriset 2003 för bästa ungdomsbok och är en bok om det svåraste svåra, om att vara stark och svag och om den första kärleken på blodigt allvar.

Innehåll

Syfte

Konkretisering av målen

 

-Du visar i samtal och diskussioner samt i din läslogg och i olika skrivuppgifter att du har läst och förstått handlingen.

-Du visar i samtal och diskussioner samt i din läslogg och  i olika skrivuppgifter att du har förmåga att tolka och analysera boken. Detta gör du  t ex genom att utifrån egna erfarenheter och kunskaper resonera kring bokens karaktärer, händelser och budskap.                              

-Du visar att du kan läsa sakprosatexter och berättande texter med hjälp av olika strategier.

-Du visar att du kan läsa och förstå sakprosa texter och berättande texter genom att ta ut det viktiga i texten samt genom att förklara vad som händer, när det händer och varför det händer.

-Du visar att du kan skriva olika typer av texter med anpassning till texttyp och språkliga normer.

 

Undervisning

-Vi läser romanen I taket lyser stjärnorna.   

-Vi tränar högläsning för att få flyt i läsningen.                                                                                                                  

-Vi diskuterar och skriver kring bokens innehåll med händelser och  karaktärer samt bokens budskap.

 -Vi tränar på att resonera kring bokens innehåll och budskap och att koppla till egna erfarenheter och kunskaper.   

-Vi tränar på att utveckla ett resonemang.

-Vi går igenom vad berättarperspektiv är samt tar upp begrepp som används när man talar om skönlitteratur.   

-Vi skriver olika typer av texter för att träna texters uppbyggnad, typiska drag och språkliga normer.

-Vi tränar på olika strategier för att läsa olika typer av texter med olika syften.                                                               

Bedömning

-Din förmåga att läsa med flyt, förstå och analysera I taket lyser stjärnorna genom att du i samtal och texter resonerar bokens innehåll, uppbyggnad och budskap. (matris)

-Din förmåga att läsa med olika strategier samt att sammanfatta och svara på frågorna vad, när och varför i samband med läsningen av sakprosatexter och andra texter. Det här bedöms med läsförståelsetest vid två olika tillfällen.  (matris)                                          

 -Din förmåga att skriva olika typer av texter utifrån bokens teman. Förmågan att bygga upp olika texter efter syfte samt förmågan att följa språkliga normer. (det här bedöms i en kommentar)

 

Kopplingar till läroplanen

  • Syfte
  • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
    Sv
  • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
    Sv

Matriser

Sv
I taket lyser stjärnorna

Läsflyt, läsförståelse och analys

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Faktafrågor
Du hittar oftast inte svaren på frågor som kräver att du letar upp t ex ett ord i en text genom att sökläsa eller översiktsläsa.
Du hittar i de flesta fall svaren på frågor som kräver att du använder strategin sökläsning eller översiktsläsning. Ibland behöver du stöd med var i texten du ska leta.
Du hittar svaren på frågor som kräver att du använder strategin sökläsning eller översiktsläsning. Det kan ta lite tid att gå tillbaka och läsa om texten och på så sätt hitta svaret du söker.
Du hittar snabbt och lätt svaren på frågor som kräver att du använder strategin sökläsning eller överskiktsläsning. Du läser effektivt om text och hittar på så sätt svaret du söker.
Förståelse (det är visar du t ex i svar på "nära texten-frågor" samt i sammanfattningar av det lästa.
Du har svårt att förstå varför och när saker sker i en text.
Du kan ge en enkel beskrivning om varför och när saker sker i texten. Det som sker är tydligt framträdande och kräver inte någon större tolkning, även om det inte står direkt i texten.
Du kan ge utvecklade beskrivningar om varför och när saker sker i texten. Det som sker är ibland sådant som du måste tolka in i texten, d v s det som sker mellan raderna.
Du kan ge välutvecklade beskrivningar om varför och när saker sker i texten. Det som sker är sådant som du på egen hand måste tolka in i texten och som är väl dolt för läsaren.
Analysera genom att tolka och resonera kring textens budskap
Du har svårt att se textens budskap utifrån din förståelse. Du beskriver någon tanke men denna stannar endast vid ett påstående. Du gör kopplingar till dina egna erfarenheter men kopplingarna är inte utifrån textens budskap.
Du kan hitta enkla budskap. Du beskriver din tanke kring budskapet och resonerar genom att ge något exempel, visa på fördelar och nackdelar samt koppla till dina egna erfarenheter och kunskaper om omvärlden på ett enkelt sätt.
Du kan hitta budskap som går att läsa mellan raderna. Du beskriver dina tankar kring budskapet och resonerar utvecklat genom att ge några exempel, problematisera och se texten ur olika perspektiv. Du kan också göra kopplingar mellan texten och främst dina egna erfarenheter men också med din kunskap om omvärlden.
Du kan hitta budskap som är dolda. Du beskriver dina tankar kring budskapet och resonerar välutvecklat genom att ge flera träffande exempel och problematisera så att resonemanget fördjupas. Du kan göra både personliga och allmänna kopplingar mellan texten och omvärlden.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: