Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Längd

Skapad 2017-01-24 07:10 i Linehedsskolan Halmstad
Ett arbetsområde om längd. Börjar med historisk tillbakablick och ostandardiserade enheter och slutar med standardiserad mätning med linjal och måttband.
Grundskola F – 3 Matematik
Det här arbetsområdet handlar om längd och mätning. Du kommer att få arbeta på olika sätt, enskilt, par, grupper och helklass. Vad har du för nytta av att kunna mäta? Vi kommer att använda oss av enheterna cm och m.

Innehåll

Undervisningens syfte och arbetsformer

 

Kopplingar till läroplanen

Syfte

 • Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Syfte föra och följa matematiska resonemang, oc.

 

Centralt innehåll

Ma 1-3

 • Geometri Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd med vanliga nutida måttenheter.

Du kommer att träna dessa förmågor och kunskaper genom:

 • Genomgång av linjalen,enheterna och hur man mäter.
 • Uppskatta och mäta längd på saker i klassrummet . 
 • Praktiska övningar ute och inne - uppskatta och mäta avstånd
 • Problemlösning 

 

Kunskapskrav

Ma 1-3

 •  Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
 •  Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.

Lärandemål

 

 • Du ska kunna använda linjal och ange måttenhet.
 • Du ska kunna uppskatta en längd och ange i enhet samt jämföra längder med varandra.
 • Du ska kunna begreppen längd, avstånd.

 

 

Bedömning

Du kommer att bli bedömd genom

 • Observationer under arbetet i grupperna samt vid genomgångar och enskilt arbete. 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: