👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott ht-17

Skapad 2017-01-24 08:45 i Bergtallens skola Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Idrott och hälsa
Idrott och hälsa

Innehåll

Konditionsträning

Konditionsträning ökar syreupptagningsförmågan – Kroppens förmåga att ta upp syre. För att få bättre kondition så behövs pulshöjande aktiviteter. Vi har valt att löpträna vid 3 tillfällen och och vid ett tillfälle kommer vi köra intervallträning.

 

Syfte med konditionsträning?

-Förbättra blodets förmåga att transportera syre
-Förbättra musklernas förmåga att utnyttja det tillförda syret och förbränna fett för att kunna arbeta längre
-Förbättra kroppens förmåga att återhämta sig

 

Vad är puls? Hur påverkas pulsen? I vilken enhet mäts puls?

– Vilopuls -när du precis har vaknat
– Maxpuls -Män 220 minus ålder, Kvinnor 226 minus ålder ELLER 210 – (0,5*ålder)
– Arbetspuls -uttrycks ofta i procent av maxpuls, den puls du har vid en given belastning eller aktivitet

Puls kan du mäta vid halsen, räkna slagen under 15 sekunder och multiplicera med 4.

 

Vi kommer använda oss av pulsklockor som aktivt läser av pulsen under konditionspasset.

 

Orientering

 

Orientering är att hitta sin väg i obekant mark. Eleverna kommer få lära sig att att läsa karta och vad de olika symbolerna på kartan betyder, dem kommer få lära sig att använda kompass.

 

Orienteringens 5 grundmoment

 

 1. Förstå var på kartan du är och vart du ska
 2. Passa kartan
 3. Välj och planera din väg
 4. Genomför din plan och kontrollera att du är på rätt väg
 5. Hitta/ta kontrollen

 

Syfte: Alla elever i grundskolan ska lära sig grunderna i kartförståelse och att kunna orientera sig i närmiljö eller okända marker. Tanken är att eleverna ska få så pass mycket kunskap för att de ska kunna känna sig trygga med en karta i handen.

 

Aikido (Självförsvarskurs)

Under fyra veckor kommer ni att få lära er grunderna i självförsvar. Jan Eriksson som är Aikidoinstruktör kommer att lära er hur man kan försvara sig i i olika situationer utan att själv använda våld.

 

Syfte: Aikidons tekniker är baserade på cirkulära rörelser. Vi har valt att använda Aikido som en slags rörelseträning. Eleverna ges möjlighet att utveckla sin koncentration, koordination och sina rörelseförmågor genom att använda Aikidons grundprincip som är att leda undan en anfallares rörelseenergi istället för att möta kraft med kraft.

 

Simlära

Syfte: Checka simkunskaper, lära sig livräddning, abc, dykning på djup och längden. Iskunskap och båtvett.

 

Krav: För godkänt nivå.

Eleven ska simma 150m bröst och 50 meter rygg, bentag och armtag ska vara synkroniserade.
Eleven ska livrädda dockan. Eleven simmar 25m, dyker ner och tar upp dockan och bogserar 25 meter med endast bentag, inget tidskrav.
Eleven ska dyka från bassängkanten.
Eleven ska dyka på längden, ca 10m.
Eleven ska kunna lägga en person i framstupa sidoläge.
Eleven genomför ett muntligt förhör på iskunskap och båtvett.

För högre betygskriterier:

Flera simsätt tränas och uppvisas.
Eleven simmar 1000m.
Eleven utför formationshopp och dyk från höjd.
Eleven utför livräddning med tidskrav.
Eleven dyker djupare och längre.
Eleven får en teoretisk skrivuppgift inom ämnet som sedan redovisas.

 

Träningslära

Syfte: Undervisningen ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om kroppens byggnad och funktion samt hur den påverkas av träning. Eleverna ska även ges möjlighet att utveckla kunskaper om den betydelse kost och fysisk aktivitet har för prestationsförmågan och för en hälsofrämjande livsstil. Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar förmåga att möta och pedagogiskt leda människor, individuellt och i grupp. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla förmåga att förebygga och behandla skador i samband med träning. De ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om motionsmiljöers betydelse för motivation samt om förhållningssätt till träning.

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla ett kritiskt förhållningssätt till hur kroppsideal är kopplade till olika uppfattningar om kön och identitet. Eleverna ska också ges möjlighet att diskutera etiska frågor relaterade till träning och kroppsideal samt egna, andras och samhällets attityder till och värderingar av träning och kroppsideal.

 

 

 

 

 

Uppgifter

 • Konditionsträning i gånstaspåret v.34-37

 • Orientering v.38-40

 • Aikido v.41-43 och 45

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Styrketräning, konditionsträning, rörlighetsträning och mental träning. Hur dessa aktiviteter påverkar rörelseförmågan och hälsan.
  Idh  7-9
 • Olika simsätt i mag- och ryggläge.
  Idh  7-9
 • Att sätta upp mål för fysiska aktiviteter, till exempel förbättring av konditionen.
  Idh  7-9
 • Arbetsställningar och belastning till exempel vid fysiska aktiviteter och förebyggande av skador, genom till exempel allsidig träning.
  Idh  7-9
 • Olika definitioner av hälsa, samband mellan rörelse, kost och hälsa och sambandet mellan beroendeframkallande medel och ohälsa.
  Idh  7-9
 • Kroppsideal inom idrotten och i samhället i övrigt. Dopning och vilka lagar och regler som reglerar detta.
  Idh  7-9
 • Första hjälpen och hjärt- och lungräddning.
  Idh  7-9
 • Hur individens val av idrotter och andra fysiska aktiviteter påverkas av olika faktorer, till exempel av kön.
  Idh  7-9
 • Att orientera i okända miljöer med hjälp av kartor och andra hjälpmedel för positionering, såväl med som utan digitala verktyg.
  Idh  7-9
 • Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
  Idh  7-9
 • Badvett och säkerhet vid vatten vintertid. Hantering av nödsituationer i och vid vatten med alternativa hjälpredskap, enligt principen för förlängda armen.
  Idh  7-9