Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Historia åk 7

Skapad 2017-01-24 09:33 i von Bahrs skola Uppsala
Grundskola 7 – 9 Historia
Vi rullar tillbaka bandet, till en tid då urbefolkningen arbetade sig från att flytta runt som nomader till att bli bofasta. Vi arbetar i kronologisk ordning och börjar med forntiden, antiken, medeltiden och därefter den nya tiden. Under dessa veckor är vi historiker som har fått i uppdrag att vara antikexperter.

Innehåll

Hejsan bästa elever, lärare och kollegor!

Mellan vecka 6-13 kommer eleverna i årskurs sju att arbeta med ämnesområdet historia. Det känns väldigt spännande och roligt! Nedan kan ni se planeringen för vad vi kommer att arbeta med varje vecka och vilka sidor i läroboken det är, ni kan även se bedömningsmatrisen. Samtliga elever har fått en lärobok och det är viktigt att eleverna är rädd om böckerna. 

Powerpoint som används i undervisningen finns här

Vecka

Arbetsuppgifter

Noteringar/sidor i boken

Vecka 6

Vad är historia? Källkritik

Kunskapskraven i historia.

Från samlare till stadsbo

 

 

S. 4-18

Vecka 7

Från samlare till stadsbo

S. 19-29

Vecka 8

Sportlov

 

Vecka 9

Antiken Grekland

S.30-49

Vecka 10

Antiken Romerska riket

S. 50-69

Vecka 11

Medeltiden

S. 70-92

Vecka 12

Nya tiden

S. 98-125

Vecka 13

Examinationsuppgift ONSDAG
Ingen lektion fredag.

 

Vecka 14

Påsklov 

 

 
 
   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
 

 

Så tänker alla på ordningsreglerna som vi har i klassrummet, jag slänger in en påminnelse i punkter nedan. 

1. Vi kommer alltid i tid och har med oss material. 

2. Vi visar hänsyn när en person talar genom att lyssna. 

3. Vi räcker upp handen då vi vill ha ordet och avbryter inte den som talar. 

 

Med vänliga hälsningar, 

Raz Mohamad
SO-lärare Von Bahrs skola åk 6-9 
raz.mohamad@skola.uppsala.se 

Uppgifter

  • Hemläxa v. 10 mån

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Jämförelser mellan några högkulturers framväxt och utveckling fram till 1700-talet, till exempel i Afrika, Amerika och Asien.
    Hi  7-9
  • Vad historiska källor från någon högkultur, till exempel i Asien eller Amerika, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
    Hi  7-9

Matriser

Hi
LGR 11 Historia matris åk 7-9

Ännu ej godtagbara kunskaper för årskursen.
E
Godtagbara kunskaper för årskursen
D
Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda.
C
Godtagbara kunskaper för årskursen
B
Betyget B innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda.
A
Godtagbara kunskaper för årskursen
Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.
Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.
Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.
Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i. Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder. Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i. Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika tidsperioder. Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med utvecklade och relativt väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i. Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då komplexa samband mellan olika tidsperioder. Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med välutvecklade och väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla och till viss del underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra utvecklade och relativt väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra välutvecklade och väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställningar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få. I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställningar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få. I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställningar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få. I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: