Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vatten och luft vt-17

Skapad 2017-01-24 09:51 i Växthusets skola Uppsala
Vattenmolekyl, vattnets olika former, vatten som lösningsmedel, krestslopp. Luft och hur människan kan påverka vatten och luft.
Grundskola 4 Kemi
Detta område handlar om vatten, livet under vatten och luft. Vad vattenmolekylen består av och vattnets olika former, vattnets kretslopp, vattnet på vår planet, att vatten är ett lösningsmedel, hur ett reningsverk fungerar, vad luft består av och hur människan påverkar luft och vatten.

Innehåll

Det här ska vi lära! 

Du skall utveckla dina kunskaper om:

 • livet under vatten. 
 • en vattenmolekyls uppbyggnad.
 • vattnets olika former.
 • vattnets kretslopp.
 • vattnet på vår planet.
 • hur ett reningsverk fungerar. 
 • vad luft består av och hur människan påverkar luft och vattnet på jorden.

Så här ska vi jobba!

 • du kommer att få följa med på genomgångar.
 • du kommer att få kolla på videoklipp om labborationer och andra informationsrika faktaklipp.
 • du kommer att få läsa i Fysik och kemi boken (Puls)
 • du får möjlighet att söka på naturvetenskaplig information på nätet.
 • du kommer i grupp att göra en plansch om olika områden vi tagit upp under temats gång.

 

Så här ska du få visa!

Du kommer att bedömas utifrån din förmåga att:

 • utföra uppgifter och delta i diskussioner om vatten och luft.

 • skriva faktatexter om ett djur "under the sea".

 • skriva en instruerande text.
 • kunna berätta om de olika delar vi gått igenom.

 • kunna beskriva och förklara ämnesspecifika begreppen t.ex. väte, syre, avdunsta, ånga, kretslopp.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
  Ke  4-6
 • Vattnets egenskaper och kretslopp.
  Ke  4-6
 • Luftens egenskaper och sammansättning.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  4-6

Matriser

Ke
Kemi, matris

Når målen
Mycket god måluppfyllelse
Undersökningar
Genomförande
Du kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Du kan på egen hand genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Utrustning
I arbetet använder du utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I arbetet använder du utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Dokumentation
Du gör enkla dokumentationer av dina undersökningar i text och bild.
Du gör välutvecklade dokumentationer av dina undersökningar i text och bild.
Kemiska samband & begrepp
Kemiska sammanhang & begrepp
Du har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp.
Du har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av kemins begrepp.
Luft & vatten
Du kan föra enkla resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos luft och vatten och relatera detta till naturliga förlopp som fotosyntes och förbränning.
Du kan föra välutvecklade resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos luft och vatten och relatera detta till naturliga förlopp som fotosyntes och förbränning.
Kemiska samband
I enkla och till viss del underbyggda resonemang om mat, bränslen, kemikalier och andra produkter kan du relatera till några kemiska samband och frågor om hållbar utveckling.
I välutvecklade och väl underbyggda resonemang om mat, bränslen, kemikalier och andra produkter kan du relatera till några kemiska samband och frågor om hållbar utveckling.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: