👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Algebra åk 6

Skapad 2017-01-24 12:20 i Freinetskolan Hugin Freinet
Grundskola 6 Matematik
I det här området kommer du få lära dig mer om obekanta tal och räkna med enkla ekvationer.

Innehåll

När du arbetat klart med detta område ska du kunna:

 • Veta att ett obekant tal kan skrivas med en bokstav t.ex. x eller y. 
 • Förstå och kunna skriva algeriska uttryck.
 • Veta hur geometriska mönster kan beskrivas och uttryckas.
 • Kunna förklara vad en ekvation är och lösa en ekvation.

 

Hjälp för att arbeta med algebra om du behöver,  både filmer och text:

http://www.kimsmatematik.com/obekanta-tal-och-deras-egenskaper.html

http://www.kimsmatematik.com/algebraiska-uttryck-och-ekvationer.html

http://www.kimsmatematik.com/metoder-foumlr-enkel-ekvationsloumlsning.html

http://www.kimsmatematik.com/moumlnster-i-talfoumlljder-och-geometriska-moumlnster.html

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol.
  Ma  4-6
 • Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  4-6
 • Metoder för enkel ekvationslösning.
  Ma  4-6
 • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Algebra åk 6

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Begrepp
Obekanta tal, algeriska uttryck, likhet, ekvation
Du har ännu inte baskunskaper om matematiska begrepp.
Du har baskunskaper om matematiska begrepp. Du använder dem på ett ganska bra sätt i situationer som du känner till väl.
Du har goda kunskaper om matematiska begrepp. Du använder dem på ett bra sätt i situationer som du känner till.
Du har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp. Du använder dem på ett mycket bra sätt i nya situationer.
Begrepp
Förstå och kunna skriva algebraiska uttryck, exempel 5 mer än X eller 4 mindre än Y
Du kan ännu inte beskriva matematiska begrepp med hjälp av saker,symboler, bilder och andra matematiska uttryck.
Du kan beskriva matematiska begrepp med hjälp av saker,symboler, bilder och andra matematiska uttryck på ett ganska bra sätt.
Du kan beskriva matematiska begrepp med hjälp av saker,symboler, bilder och andra matematiska uttryck på ett bra sätt.
Du kan beskriva matematiska begrepp med hjälp av saker,symboler, bilder och andra matematiska uttryck på ett mycket bra sätt.
Metod
Veta hur geometriska mönster kan beskrivas och uttryckas.
Du kan ännu inte göra uträkningar i algebra.
Du kan göra enkla uträkningar i algebra på ett ganska bra sätt. Du väljer metoder som passar ganska bra för att göra uträkningarna.
Du kan göra enkla uträkningar i algebra på ett bra sätt. Du väljer metoder som passar bra för att göra uträkningarna.
Du kan göra enkla uträkningar i algebra på ett mycket bra sätt. Du väljer metoder som passar mycket bra för att göra uträkningarna.
Metod
Likheter, kunna förklara och förstå vad en likhet är, exempel 3 + x = 8 + 2
Du kan ännu inte göra uträkningar i algebra.
Du kan göra enkla uträkningar i algebra på ett ganska bra sätt. Du väljer metoder som passar ganska bra för att göra uträkningarna.
Du kan göra enkla uträkningar i algebra på ett bra sätt. Du väljer metoder som passar bra för att göra uträkningarna.
Du kan göra enkla uträkningar i algebra på ett mycket bra sätt. Du väljer metoder som passar mycket bra för att göra uträkningarna.
Metod
Ekvationer, kunna förklara vad en ekvation är och lösa en ekvation. Exempel x + 7 = 11 eller X/2 = 13
Du kan ännu inte göra uträkningar i algebra.
Du kan göra enkla uträkningar i algebra på ett ganska bra sätt. Du väljer metoder som passar ganska bra för att göra uträkningarna.
Du kan göra enkla uträkningar i algebra på ett bra sätt. Du väljer metoder som passar bra för att göra uträkningarna.
Du kan göra enkla uträkningar i algebra på ett mycket bra sätt. Du väljer metoder som passar mycket bra för att göra uträkningarna.
Kommunikation
Du redovisar dina uträkningar tydligt och kan förklara hur du löst uppgiften
Du kan ännu inte redovisa dina lösningar och förklara hur du tänker.
Du kan beskriva och prata på ett ganska bra sätt om hur man gör uträkningar. Du använder bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttryck som passar ganska bra ihop med situationen.
Du kan beskriva och prata på ett bra sätt om hur man gör uträkningar. Du använder bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttryck som passar bra ihop med situationen
Du kan beskriva och prata på ett mycket bra sätt om hur man gör uträkningar. Du använder bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttryck som passar mycket bra ihop med situationen