Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Energi och Hållbar Utveckling åk 7 vt 17

Skapad 2017-01-24 13:15 i Ljungviksskolan Lerum
Miljöprojekt med fokus på energi.
Grundskola 7 – 9 Fysik Biologi Kemi
I detta område kommer du att arbeta med energi och hållbar utveckling. Vi kommer att gå igenom energi och arbete, energiformer, effekt, energikällor, samhällsplanering och energiteknik.

Innehåll

Syfte

Genom ett miljöperspektiv får de möjligheter både att ta ansvar för den miljö de själva direkt kan påverka och att skaffa sig ett personligt förhållningssätt till övergripande och globala miljöfrågor. Undervisningen ska belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar utveckling.

Undervisningen i fysik och biologi ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7-9

Undervisningen

 • Genomgångar av de viktigaste begreppen för alla.
 • Du kommer att få se några relevanta filmer.
 • Handledning under praktiska uppgifter.
 • Träna på att ta fram och bearbeta fakta ur relevanta texter.
 • Diskussioner.

Redovisning och Bedömning

Du kommer att få redovisa dina kunskaper skriftligt och muntligt, individuellt och i grupp.

Bedömning sker i bedömningsmatris i fysik och biologi. 

Lycka till! / Katarina  :-)

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Människans påverkan på naturen lokalt och globalt. Möjligheter att som konsument och samhällsmedborgare bidra till en hållbar utveckling.
  Bi  7-9
 • Energins flöde från solen genom naturen och samhället. Några sätt att lagra energi. Olika energislags energikvalitet samt deras för- och nackdelar för miljön.
  Fy  7-9
 • Elproduktion, eldistribution och elanvändning i samhället.
  Fy  7-9
 • Försörjning och användning av energi historiskt och i nutid samt tänkbara möjligheter och begränsningar i framtiden.
  Fy  7-9
 • Fysikaliska modeller för att beskriva och förklara jordens strålningsbalans, växthuseffekten och klimatförändringar.
  Fy  7-9
 • Människans användning av energi- och naturresurser lokalt och globalt samt vad det innebär för en hållbar utveckling.
  Ke  7-9

Matriser

Fy Bi Ke
Fysik och Biologi

E
C
A
Begrepp
Beskriver begrepp, modeller, teorier och samband i kända sammanhang.
Använder begrepp, modeller och teorier i nya sammanhang.
Använder begrepp, modeller och utvecklar nya frågeställningar.
Metoder
Genomför en naturvetenskaplig undersökning och redovisar sina iakttagelser. Ger exempel på hur naturvetenskapen och det naturvetenskapliga arbetsättet påverkat samhället.
Deltar i planeringen av en naturvetenskaplig undersökning och bidrar till dess utvärdering. Beskriver hur kunskapen om naturen och det naturvetenskapliga arbetsättet har påverkats av och påverkat uppfattningen av omvärlden.
Planerar och utvärderar en naturvetenskaplig undersökning samt analyserar dess fördelar och begränsningar. Exemplifierar och värderar hur kunskap om naturen och det naturvetenskapliga arbetsättets påverkats av och påverkat uppfattningen av omvärlden.
Kommunikations och Resonemangsförmåga
Använder naturvetenskapliga argument, och skiljer på naturvetnskapliga och andra argument i diskussioner.
Använder naturvetenskapliga kunskaper för att granska och jämföra argument i diskussioner.
Granskar en argumentation och granskar de intressen och värderingar som ligger bakom olika ställningstaganden.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: