Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska: En komikers uppväxt

Skapad 2017-01-24 13:35 i Rävlanda skola Härryda
Grundskola 9 Svenska
Under några veckor fr.o.m v.35 kommer vi att bl.a läsa, diskutera och skriva med utgångspunkt från boken "En komikers uppväxt" av Jonas Gardell.

Innehåll

 

Preliminär planering

Under några veckor kommer vi att bl.a läsa, skriva och diskutera med utgångspunkt från boken ”En komikers uppväxt”. Vissa uppgifter är individuella och andra gör ni tillsammans med mig eller någon annan elev. 

 

Det är viktigt att ni följer tidsplanen och läser, funderar och delar er läsupplevelse med mig eller någon annan elev.

 

Varje vecka kommer ni få ett visst antal sidor att läsa/lyssna på. Till dessa sidor ska ni skriva ”Text och Tanke” som är ett sätt att få sig själv mer medveten om det man läser.

 

Det blir några individuella skrivuppgifter, varav en är en uppsatsskrivning som kan vara till stor hjälp inför de nationella proven. Med jämna mellanrum kommer ni även att få diskutera utifrån olika uppgifter och frågor som ni ser på planeringen.

 

Tänk på att planera er tid och framförallt ta tillvara på lektionerna. Visst arbete, speciellt läsningen, kan behövas göra hemma.

 

 

Veckoplanering

 

v.34 Presentation av boken samt författaren

Högläsning (till s.24)

Genomgång av ”Text och Tanke”

Egen läsning s.25-60 Glöm ej text och tanke.

 

v.35 Gemensam uppläsning av text och tanke.

Diskussionsuppgift 1 (i smågrupper)

 • Vad vet ni och vad tycker ni om Juha och Jennys vänskap?

 • Vad har ni fått veta om Juhas familj? Vad väcker det för känslor hos er?

 • Hur tror ni att författaren ser på sin barndom?

 • Hur skulle ni beskriva Sävbyholm?

Egen läsning s.61-103. Glöm ej text och tanke!

 

v.36 Gemensam uppläsning av text och tanke.

Diskussionsuppgift 2 (smågrupper)

 • Berätta om Juha! Hur är han i skolan och hur är han hemma? 

 • Kan ni känna igen er i rangordningssystemet som klassen har i matsalen (s.72-73)? Hur kommer det sig att det är på det sättet? 

 • Vad kan ni finna för anledningar till att alla tycker så illa om Thomas? 

 • Vem skriver författaren till? Vad vill han med dem?

 

Egen läsning s.104-154. Glöm ej text och tanke!

 

 

v.37 Gemensam uppläsning av text och tanke.

Diskussionsuppgift 3 (med pedagog eller annan elev) Vad är det som gör att Juha inte bjuder Jenny på sin hippa? Vad/hur skulle ni ha gjort i hans ställe?

 • Hur tror ni att Juha upplever mötet med Stefan? Hur tycker ni att han skulle ha betett sig? Varför gjorde han som han gjorde?

   

 • Vad tror ni författaren vill säga med brevet på s.197? Läs flera gånger och försök förklara textens innehåll.

 

 • Beskriv förhållandet mellan Thomas och hans mamma.

 • Egen läsning s.201-248 Glöm ej text och tanke!

 

v.38/39 Gemensam uppläsning av text och tanke.

Diskussionsuppgift 4 (smågrupper)

Vad hände med Thomas? Vad tror ni kommer hända sen? Hur blir högstadiet?

Vilka frågor skulle ni vilja ställa till Jonas Gardell om ni fick träffa honom?

Vilken skulle vara den viktigaste frågan och vad tror ni han skulle svara på den?

 

v.40-41

Genomgång av hur man skriver en uppsats/novell

(Skriv en kort novell om Tomas barnkalas - välj att skriva ur någon annans perspektiv)

 

v.42-43  Individuell skrivuppgift

 Skriv ett brev till Jonas Gardell där du berättar dina tankar och funderingar efter att ha läst hans bok.

Förklara och resonera kring personer, handling och budskap.

Formulera minst två frågor som rör boken på något sätt och förklara varför dessa frågor känns viktiga för dig.

Bearbeta och renskriv och tänk på att det är ett brev du skriver.

v.46-47 

 

Trevlig läsning & intressanta diskussioner

önskar jag er!!

 

 

Uppgifter

 • Text och Tanke

 • Text och tanke

 • Individuell skrivuppgift: En novell

 • Individuell uppgift: Skriva ett brev

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
  Sv  E 9
 • Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 9
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
  Sv  E 9
 • Eleven kan också föra enkla resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
  Sv  E 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  E 9
 • De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.
  Sv  E 9
 • Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  E 9
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv  E 9
 • Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Sv  E 9
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
  Sv  E 9
 • Eleven drar då till viss del underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
  Sv  E 9

Matriser

Sv
Svenska

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • Sv   formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv   läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv   anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv   urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
 • Sv   söka information från olika källor och värdera dessa.
Betyg E
Betyg C
Betyg A
Läsa
- läsförmåga
 • Sv  E 9
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med **flyt** genom att, på ett **i huvudsak fungerande** sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med **gott flyt** genom att, på ett **ändamålsenligt** sätt, välja lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med **mycket gott flyt** genom att, på ett **ändamålsenligt och effektivt** sätt, välja lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Läsa
- läsförståelse
Genom att göra **enkla sammanfattningar** av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven **grundläggande läsförståelse**.
Genom att göra **utvecklade sammanfattningar** av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven **god läsförståelse**.
Genom att göra **välutvecklade sammanfattningar** av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven **mycket god läsförståelse**.
Läsa
- tolka, analysera
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra **enkla och till viss del underbyggda** resonemang om **tydligt framträdande** budskap i olika verk.
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra **utvecklade och relativt väl underbyggda** resonemang om budskap som är **tydligt framträdande*och budskap som kan läsas mellan raderna** i olika verk.
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra **välutvecklade och väl underbyggda** resonemang om budskap som är **tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda** i olika verk.
Läsa
- resonera kring textens sammanhang
Eleven kan också föra **enkla resonemang** om verket med kopplingar till dess upphovsman. Eleven drar då **till viss del underbyggda** slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang det har tillkommit i.
Eleven kan också föra **utvecklade** resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman. Eleven drar då **relativt väl underbyggda** slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang det har tillkommit i.
Eleven kan också föra **välutveckladeoch nyanserade** resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman. Eleven drar då **väl underbyggda** slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang det har tillkommit i.
Kommunicera
- skrivteknik
Eleven kan skriva olika slags texter med **viss** språklig variation, **enkel** textbindning samt **i huvudsak fungerande** anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer
Eleven kan skriva olika slags texter med **relativt god** språklig variation, **utvecklad** textbindning samt **relativt väl fungerande** anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med **god** språklig variation, **välutvecklad** textbindning samt **väl fungerande** anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Komminucera
- innehåll, beskrivningar och dramaturgi
De berättande texter eleven skriver innehåller **enkla** gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med **enkel** uppbyggnad.
De berättande texter eleven skriver innehåller **utvecklade** gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med med **relativt komplex** uppbyggnad.
De berättande texter eleven skriver innehåller **välutvecklade** gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med med **komplex** uppbyggnad.
Kommunicera
- söka, välja ut, sammanställa information, kritiskt granska
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett **avgränsat urval** av källor och för då **enkla och till viss del underbyggda** resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka, väja ut och sammanställa information från ett **relativt varierat urval** av källor och för då **utvecklade och relativt väl underbyggda** resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka, väja ut och sammanställa information från ett **varierat urval** av källor och för då **välutvecklade och väl underbyggda** resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Kommunicera
- användning av ämnesreltaterat språk, struktur,citat och källhänvisningar
Sammanställningarna innehåller **enkla** beskrivningar och förklaringar, **enkelt** ämnesrelaterat språk samt **i huvudsak fungerande** struktur, citat och källhänvisningar.
Sammanställningarna innehåller **utvecklade** beskrivningar och förklaringar, **utvecklat** ämnesrelaterat språk samt i **relativt väl fungerande** struktur, citat och källhänvisningar.
Sammanställningarna innehåller **välutvecklade och nyanserade** beskrivningar och förklaringar, **välutvecklat** ämnesrelaterat språk samt **väl fungerande** struktur, citat och källhänvisningar.
Kommunicera
- levandegöra texter, samspel mellan ord, ljud och bild
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett **i huvudsak fungerande** sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett **ändamålsenligt sätt** kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett **ändamålsenligt och effektivt** sätt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Kommunicera
- ge respons samt bearbeta texter utifrån respons
Dessutom kan eleven ge **enkla omdömen** om texters innehåll och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett **i huvudsak fungerande sätt**
Dessutom kan eleven ge **utvecklade omdömen** om texters innehåll och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett **relativt väl fungerande sätt**.
Dessutom kan eleven ge **utvecklade och nyanserade** omdömen om texters innehåll och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett **väl fungerande sätt**.
Kommunicera
- diskutera och argumentera
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med **enkla och till viss del underbyggda** argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med **utvecklade och relativt väl underbyggda** argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med **välutvecklade och väl underbyggda** argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller bredda dem.
Kommunicera
- muntliga redogörelser
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra **enkla** muntliga redogörelser med **i huvudsak fungerande** struktur och innehåll och **viss anpassning** till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra **utvecklade** muntliga redogörelser med i **relativt väl fungerande** struktur och innehåll och **relativt god anpassning** till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra **välutvecklade** muntliga redogörelser med i **väl fungerande** struktur och innehåll och **god anpassning** till syfte, mottagare och sammanhang.
Språkbruk
- resonera om språkets historia, ursprung och särdrag
Eleven kan föra enkla och **till viss del underbyggda** resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.
Eleven kan föra **utvecklade och relativt väl underbyggda** resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.
Eleven kan föra **välutvecklade och väl underbyggda** resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.
Ny aspekt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: