Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kroppen

Skapad 2017-01-24 15:11 i Dalabergsskolan Uddevalla
Pedagogisk planering om kroppen och dess inre organ och funktioner. Utgångspunkt i Koll på NO 5 kap 2.
Grundskola 5 Biologi
Alla delar i kroppen har sin speciella uppgift. De arbetar för att få hela dig att fungera. Arbetet pågår hela tiden men vad är det som händer där inne egentligen?

Innehåll

Du kommer att få utveckla dina kunskaper genom att:

 • Läsa kapitel 2 i Koll på NO 5 (matspjälkningen, kroppens energi, andningen, blod och hjärta, kroppens reningsverk, kroppens försvar, musklerna, skelettet, livets början och slut samt åldrande).
 • Titta på filmer om kroppen
 • Arbeta i hem- och expertgrupper
 • Lyssna på lärarens genomgångar
 • Läsa texter i böcker och på Internet
 • Svara på frågor om innehållet i texterna
 • Arbeta med appar om kroppen på iPads och Chromebooks
 • Diskutera frågor som rör hälsa tillsammans med dina klasskamrater, till exempel vilken mat som är hälsosam och varför man bör motionera
 • Göra olika laborationer om kroppen, exempelvis testa lungkapaciteten
 • Skriva förklarande texter (på svenskalektionerna) om kroppens olika system och organ

 

Du kommer att få visa dina kunskaper genom att:

 • Göra flera små bedömningsuppgifter (en på varje organ/system i kroppen). Exempelvis muntlig redovisning, faktaprov eller skriva en förklarande text. Du kommer att få vara med och bestämma hur du vill redovisa dina kunskaper.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Några vanliga sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas.
  Bi  4-6
 • Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.
  Bi  4-6

Matriser

Bi
Kroppen

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Samtala
Jag kan till viss del samtala om hälsa genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter.
Jag kan samtala om hälsa genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter.
Jag kan samtala om hälsa genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som fördjupar eller breddar samtalet.
Resonera
Jag kan till viss del resonera om hälsa och sjukdomar och relaterar då till några samband i människokroppen.
Jag kan på ett utvecklat sätt resonera om hälsa och sjukdomar och relaterar då till några samband i människokroppen.
Jag kan på ett välutvecklat sätt resonera om hälsa och sjukdomar och relaterar då till några samband i människokroppen.
Biologiska begrepp
Jag använder till viss del biologiska begrepp när jag pratar och skriver om kroppen.
Jag använder relativt många biologiska begrepp när jag pratar och skriver om kroppen.
Jag använder många biologiska begrepp när jag pratar och skriver om kroppen.
Matspjälkningen och energi
Jag har grundläggande kunskaper om matens väg genom kroppen och hur energin i maten förbränns i kroppen.
Jag har goda kunskaper om matens väg genom kroppen och hur energin i maten förbränns i kroppen.
Jag har mycket goda kunskaper om matens väg genom kroppen och hur energin i maten förbränns i kroppen.
Andning, blod och hjärta
Jag har grundläggande kunskaper om hur andningen fungerar och hur hjärtat pumpar runt blodet i kroppen.
Jag har goda kunskaper om hur andningen fungerar och hur hjärtat pumpar runt blodet i kroppen.
Jag har mycket goda kunskaper om hur andningen fungerar och hur hjärtat pumpar runt blodet i kroppen.
Kroppens reningsverk och försvar
Jag har grundläggande kunskaper om hur kroppen själv renar vissa farliga ämnen och hur kroppen försvarar sig mot sjukdomar.
Jag har goda kunskaper om hur kroppen själv renar vissa farliga ämnen och hur kroppen försvarar sig mot sjukdomar.
Jag har mycket goda kunskaper om hur kroppen själv renar vissa farliga ämnen och hur kroppen försvarar sig mot sjukdomar.
Musklerna och skelettet
Jag har grundläggande kunskaper om hur musklerna fungerar och hur skelettet är uppbyggt.
Jag har goda kunskaper om hur musklerna fungerar och hur skelettet är uppbyggt.
Jag har mycket goda kunskaper om hur musklerna fungerar och hur skelettet är uppbyggt.
Livets början och slut samt åldrande
Jag har grundläggande kunskaper om hur liv utvecklas från embryo till vuxen individ samt vad som händer med kroppen när man blir gammal och till sist dör.
Jag har goda kunskaper om hur liv utvecklas från embryo till vuxen individ samt vad som händer med kroppen när man blir gammal och till sist dör.
Jag har mycket goda kunskaper om hur liv utvecklas från embryo till vuxen individ samt vad som händer med kroppen när man blir gammal och till sist dör.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: