👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matteborgen 5 A

Skapad 2017-01-24 16:31 i Kvarngärdesskolan Uppsala
Grundskola 4 – 6 Matematik
Vi arbetar med Matteborgen 5A . Boken består av fem kapitel : 1. Stora tal 2. Geometri 3. Decimaltal 4. Vikt och volym 5. Temperatur och diagram

Innehåll

 Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Ma 4-6
  Taluppfattning och tals användning Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
 • Ma 4-6
  Problemlösning Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
 • Ma 4-6
  Problemlösning Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
 • Kunskapskrav
 • Ma 4-6
  Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär.
 • Ma 4-6
  Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett relativt väl fungerande sätt och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
 • Ma 4-6
  Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
 • Ma 4-6
  Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett relativt väl fungerande sätt
 • Ma 4-6
  I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt. Kopplingar till läroplanen
  • Centralt innehåll
  • Ma 4-6
   Taluppfattning och tals användning Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  • Ma 4-6
   Problemlösning Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  • Ma 4-6
   Problemlösning Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  • Kunskapskrav
  • Ma 4-6
   Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär.
  • Ma 4-6
   Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett relativt väl fungerande sätt och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
  • Ma 4-6
   Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
  • Ma 4-6
   Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett relativt väl fungerande sätt
  • Ma 4-6
   I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt.

   Kopplingar till läroplanen Centralt innehåll
   ◆

   Ma 4-6
   Taluppfattning och tals användning Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
   ◆

   Ma 4-6
   Problemlösning Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
   ◆

   Ma 4-6
   Problemlösning Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
   Kunskapskrav
   ■

   Ma 4-6
   Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär.
   ■

   Ma 4-6
   Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett relativt väl fungerande sätt och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
   ■

   Ma 4-6
   Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
   ■

   Ma 4-6
   Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett relativt väl fungerande sätt
   ■

   Ma 4-6
   I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt.

 

Undervisning

Arbetssätt

Vi kommer att ha genomgångar på alla nya moment som tas upp i kapitlet.

Vi kommer att lösa olika uppgifter tillsammans på tavlan och prata mycket om vad det är vi

gör i varje steg av uträkningarna.

Du kommer att få lösa uppgifter tillsammans med en annan elev och öva dig på att förklara

hur du tänkt när du löst en uppgift.

Du kommer att få arbeta med  uppgifter individuellt i matteboken

 

Bedömning

Vi kommer att bedöma dig efter hur väl du kan:

Kapitel 1 Stora tal

- läsa och skriva tal inom talområdet 0 - 1 000 000
- ordna tal efter storlek
- addera, subtrahera, multiplicera och dividera inom talområdet
- använda metoderna "rita en bild" eller "prova dig fram"
- avläsa och skriva tal i det romerska talsystemet
 

Kapitel 2 Geometri

* räknar ut en rektangels area

* använda enheterna cm2 och m2 för area

*använda enheterna meter, kilometer och mil

*förstå och använda skala

 

Matriser

Ma
Matteborgen 5A

Stora tal
 • Ma  4-6
Du kan läsa och skriva tal inom talområdet 0 - 1 000 000
Du ska kunna ordna tal efter storlek
Du kan addera, subtrahera, multiplicera och dividera inom talområdet
Du kan ultiplicera och dividera tal som har nollor på slutet
Geometri
 • Ma  4-6
 • Ma  4-6
 • Ma  4-6
 • Ma  4-6
Du kan använda enheterna meter, kilometer och mil
Du kan räkna ut en rektangels area
Du kan använda enheterna cm2 och m2 för area
Du förstår och använder skala
Decimaltal
 • Ma  4-6
 • Ma  4-6
 • Ma  4-6
Du kan addera och subtrahera enkla decimaltal
Du kan skriva decimeter som tiondelar och centimeter som hundradelar av en meter
Du kan skriva tal med hela, tiondelar och hundradelar
Du kan storleksordna decimaltal
Vikt och volym
 • Ma  4-6
 • Ma  4-6
Du kan jämföra och använda enheterna liter, deciliter och ccentiliter
Du kan växla mellan olika volymenheter
Du kan jämföra och använda enheterna kilogram, hektogram och gram
Du kan växla mellan olika viktenheter
Tabeller och diagram
 • Ma  4-6
 • Ma  4-6
Du kan använda en tidtabell
Du kan läsa av och förstå linjediagram och cirkeldiagram
Du kan rita linjediagram
Du kan räkna ut medelvärde