Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grupparbete världsreligioner v. 8-11

Skapad 2017-01-25 08:08 i Smedingeskolan Söder Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 7 – 9 Religionskunskap
Människan har i alla tider ställt sig frågor som vad är meningen med livet och vad händer efter döden? Skiljer sig synen på att leva och dö inom olika religioner? Det är några av de svar du kommer att få i den här repetitionen av världsreligionerna.

Innehåll

Material: 

 • Läroböcker i religion 
 • So-rummet
 • UR 
 • Övriga länkar om religionerna 

 

Arbetssätt: 

Momentet kommer ungefär ha följande upplägg:

 • Introlektion där ämnet presenteras och ni får fundera på centrala trosfrågor. Här får ni även en första grov överblick om religionerna.
 • Vi kommer också att repetera de etiska modellerna genom skriftlig analys utifrån ett tidigare nationellt prov. 
 • Därpå följer en serie korta lektioner där läraren i tur och ordning i korthet går igenom centrala drag i islam, judendom, buddism, hinduism och sikhism samt sekulära livsåskådningar.

Bedömning

Du kommer att bli bedömd i följande kunskapskrav: 

 • Världsreligionerna
 • Likheter & skillnader
 • Samband med samhälleliga förhållanden
 • Skildring av livsfrågor, livsåskådningars betydelse
 • Moraliska frågeställningar, värderingar, etiska begrepp & modeller
 • Information & källor

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Centrala tankegångar och urkunder inom kristendomen samt utmärkande drag för kristendomens tre stora inriktningar: protestantism, katolicism och ortodoxi.
  Re  7-9
 • Centrala tankegångar och urkunder i världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  7-9
 • Huvuddragen i världsreligionernas historia.
  Re  7-9
 • Sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser.
  Re  7-9
 • Riter, till exempel namngivning och konfirmation, och deras funktion vid formandet av identiteter och gemenskaper i religiösa och sekulära sammanhang.
  Re  7-9
 • Etiska frågor samt människosynen i några religioner och andra livsåskådningar.
  Re  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: