Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering No

Skapad 2017-01-25 15:05 i Hulanskolan Lerum
Grundskola 1 – 2 NO (år 1-3)
Läsåret 2016-2017

Innehåll

Datum

 

2016-08-16

 

 

 

 

 

År 1

Året runt i naturen

Kunskapskrav i år 3

 

Syfte

Eleven ska ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

-använda biologins begrepp för att beskriva och förklara biologins samband i naturen.

Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.

 

innehåll

Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.

I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.

 

innehåll

Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.

Eleven namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.

 

innehåll

Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.

Dessutom kan eleven samtala om skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.

 

Metoder och arbetssätt

Enkla fältstudier och observationer i närmiljön. Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer.

Eleven gör enkla observationer av årstider. Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttryksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kropp och hälsa

Eleven ska ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

Kunskapskrav i år 3

 

Syfte

-använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa,

 

 

innehåll

Betydelsen för mat, sömn, motion och sociala relationer för att må bra. (1-3)

Eleven berättar också om några av människans kroppsdelar (och sinnen,) och diskutera några faktorer som påverkar människors hälsa.

 

Syfte

-använd biologins begrepp för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen.

 

 

innehåll

Människans kroppsdelar, deras namn och funktion.

Se ovan.

 

 

 

 

Kraft och rörelse

 

 

Kunskapskrav i år 3

 

Syfte

Eleven ska ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

-genomföra systematiska undersökningar i fysik, och

-använda fysikens begrepp, för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

 

 

innehåll

Tyngdkraft och friktion som kan observeras vid lek och rörelse, till exempel i gungor och rutschbanor.

Eleven kan samtala om tyngdkraft, friktion och jämnvikt i reltaion till lek och rörelse. Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra enkla undersökningar som handlar om kraft och rörelse.

 

innehåll

Balans, tyngdpunkt och jämnvikt som kan observeras i lek och rörelse, till exempel vid balansgång och gå på gungbrädor.

 

Se ovan

Metoder och arbetssätt

Enkla naturvetenskapliga undersökningar. Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer.

Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av dokumentation i diskussioner och samtal.

 

 

 

 

 

År 1

 

 

Syfte

Material och ämnen i vår omgivning

 

 

Eleven ska ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 

 

 

Kunskapskrav i år 3

 

Syfte

-använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle.

 

 

innehåll

Materials egenskaper och hur material och föremål kan sorteras efter egenskaperna, utseende, (magnetism, ledningsförmåga och)
om de flyter eller sjunker i vatten.

Eleven kan sortera några föremål utifrån olika egenskaper.

 

innehåll

Vilka material olika vardagliga föremål är tillverkade av och hur de kan källsorteras.

Eleven beskriver vad några olika föremål är tillverkade av för material och hur de kan sorteras.

Metoder och arbetssätt.

Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.

Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: