Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

2019 v.34 Etiska frågor

Skapad 2017-01-25 15:24 i Genarps skola Lunds för- och grundskolor
Grundskola 9 Religionskunskap
Hur vet jag vad som är rätt och fel i olika situationer?

Innehåll

Mål för elev

Du ska kunna resonera och argumentera utifrån fyra olika etiska modeller.

Innehåll

De etiska modellerna regeletik, konsekvensetik, sinnelagsetik och dygdetik.

Genomförande

Genomgångar, diskussioner, konstruerande av egna dilemman samt fördjupning inom ett dilemma.

Redovisning

Skriftliga slutuppgifter.

Elevinflytande

Under arbetsområdet arbetar vid med elevaktiva arbetssätt enligt följande:

 • Värderingsövningar
 • De konstruerar egna dilemman
 • De väljer ett samhällsdilemma att fördjupa sig inom

Dessutom arbetar vi matriser med exempel och kamratrespons för att eleverna bättre ska första vad och hur de ska lära sig.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  Re
 • Centralt innehåll
 • Vardagliga moraliska dilemman. Analys och argumentation utifrån etiska modeller, till exempel konsekvens- och pliktetik.
  Re  7-9
 • Föreställningar om det goda livet och den goda människan kopplat till olika etiska resonemang, till exempel dygdetik.
  Re  7-9

Matriser

Re
Bedömningen gäller

Steg 1
Steg 2
Steg 3
Religion
Förmågan att resonera om och argumentera om etiska dilemman.
Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
Religion
Värdera information (källkritik)
. Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett relativt väl fungerande sätt samt för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett väl fungerande sätt samt för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: