Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Astronomi

Skapad 2017-01-25 16:03 i Apalbyskolan Västerås Stad
Grundskola 9 Fysik
Här får du lära dig om universums mysterier.

Innehåll

Material: Läroböcker, filmer, genomgångar, internet

Mål/centralt innehåll

 • Universums utveckling och atomslgens uppkomst genom stjärnornas utveckling.
 • Universums uppbyggnad med himlakroppar, solsystem och galaxer samt rörelser hos och avstånd mellan dessa.
 • De fysikaliska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.

Uppgift/Examination

Du ska lära dig om minst 13 begrepp/personer enligt tabellen nedan varav fyra obligatoriska (understrukna). Gör sedan frågor till begreppen och sätt ihop dessa till ditt prov som du ska ha på onsdag vecka 11.

Tänk på att förbereda dig så du kan beskriva begreppen med vetenskapligt språk och att du kan utveckla dina svar så att du beskriver och förklarar olika fenomen.

Du ska skicka in dina provfrågor för utskrift senast onsdag vecka 10. De som inte skickar in egna provfrågor gör vanligt prov på begreppen nedan.

 Bedömning

Bedömningsgrund för Astronomi med egna provfrågor. 

 

E: Svaren är ofta enkla och endast några svar delvis utvecklade. (Någon missad fråga kan accepteras.) 

 

D: De flesta frågorna är utvecklade eller delvis utvecklade. 

 

C: Alla frågor är utvecklade eller delvis utvecklade. 

 

B: Alla frågor eller utvecklade eller väl utvecklade 

 

A: Alla frågor är väl utvecklade och väl beskrivna. Flera frågor är beskrivna ur olika perspektiv och kunskapen används för att formulera nya frågeställningar.

Fyra valfria

Två valfria

Tre valfria

stjärna

ljusår

teleskop

fusion

triangelmetoden              

stjärnbilder

gul stjärna

stjärnhopar

jorden i centrum/geocentrisk världsbild

röd stjärna

galax

Galileo Galilei

vita dvärgar

Vintergatan

Nikolaus Kopernikus

Big Bang

 

universums kosmiska kretslopp

kosmisk bakgrundsstrålning

 

liv i universum

nebulosor

 

 

röda jättar

 

 

supernovor

 

 

neutronstjärnor

 

 

svarta hål

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
  Fy  7-9
 • Naturvetenskapliga teorier om universums uppkomst i jämförelse med andra beskrivningar.
  Fy  7-9
 • Universums utveckling och atomslagens uppkomst genom stjärnornas utveckling.
  Fy  7-9
 • Universums uppbyggnad med himlakroppar, solsystem och galaxer samt rörelser hos och avstånd mellan dessa.
  Fy  7-9
 • De fysikaliska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.
  Fy  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Fy  7-9
 • Sambandet mellan fysikaliska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Fy  7-9
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till fysik, såväl i digitala som i andra medier.
  Fy  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: