Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk 3

Skapad 2017-01-25 20:01 i Falkenbergs Montessoriskola Falkenberg
Pedagogisk planering för Nyckeln till skatten läsåret 2016/2017
Grundskola 3 Svenska
Vi utvecklar läsandet och skrivandet med hjälp av läsfixarna i "Nyckeln till skatten" och kooperativt lärande. Utveckla den skriftliga förmågan och våga tala inför andra.

Innehåll

Undervisning - detta ska du få lära dig:

Du ska kunna:

 • förstå muntliga och skriftliga instruktioner.
 • förstå innehållet i det du läser och kunna återberätta det.
 • läsa med flyt.
 • använda dig av stor bokstav, punkt och frågetecken när du skriver meningar.
 • stava vanligt förekommande ord.
 • skriva läsligt för hand och på dator.
 • skriva berättande texter med tydlig inledning, handling och slut.
 • läsa och förstå enkla faktatexter.
 • skriva egna faktatexter
 • återberätta något du varit med om på ett tydligt sätt.
 • delta i diskussioner genom att säga vad du tycker och ställa frågor och ge kommentarer
 • kunna samarbeta

Hur ska vi lära oss detta?

Vi kommer att:

 • ha gemensamma diskussioner och arbeten i våra lärgrupper.
 • läsa i läseboken och svara på frågor kring varje kapitel.
 • träna på stavning och stavningsregler, bland annat i Glad svenska.
 • skriva olika sorters texter både för hand och på dator.
 • skrivläxa periodvis
 • läsa igenom våra egna texter, själva och tillsammans med lärare, för att upptäcka vad som kan förbättras i texten.

Vad som kommer att bedömas:

Du ska kunna:

 • skriva olika sorters texter och förstå hur de är skrivna.
 • läsa med flyt och förstå det som jag läst.
 • använda mig av enkel grammatik.
 • stava enkla och ofta använda ord.
 • kunna samarbeta

Hur du får visa vad du kan:

Genom att:

 • skriva olika sorters texter och försöka utveckla det du skrivit. 
 • läsa högt för lärare med flyt.
 • arbeta i bl a Språkläran och övningsboken.
 • du är delaktig i diskussioner och genomgångar.
 • läsa högt inför grupp till Nyckeln till skatten, läsa upp skrivläxan eller annan skriven text som tex berättelsebok eller storybird.
 • skriva läsdagbok för att sammanfatta det du läst.

Lärardel - kopplingar till läroplanen

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv   3
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
  Sv   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
  Sv   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: